Bestyrelsen har besluttet at gennemføre næste trin i omstillingen af PostNord Danmark

Læse original

Den 28. maj 2018 godkendte EU statsstøtten på 1.533 mio. SEK vedrørende kompensation fra den danske stat til Post Danmark A/S i forbindelse med postbefordringspligten. I dag besluttede PostNords bestyrelse at fortsætte den tidligere omtalte omstilling til 3 mia. SEK af PostNord Danmark.  Beslutningen betyder, at der kan gennemføres en fortsat personalereduktion i overensstemmelse med omstillingsplanen.

Resultatet i 2. kvartal vil blive påvirket med netto -1,1 mia. SEK. Resultatpåvirkningen skyldes ovennævnte statsstøtte, og at der i 2. kvartal hensættes 1.881 mio. DKK (ca. 2,6 mia. SEK). Hensættelsen vedrører primært omkostninger til afvikling af medarbejdere med særlige vilkår. Omstruktureringsprogrammet omfatter, som tidligere udmeldt, en reduktion af ca. 4000 fuldtidsansatte i den danske del af virksomheden. Af disse mangler ca. 2500 fuldtidsstillinger endnu at blive afviklet, hvilket vil ske i løbet af de nærmeste år.  

PostNords ejere indgik den 20. oktober 2017 en aftale om at bidrage med 2,2 mia. SEK til koncernen. Beslutningen var betinget af EU-Kommissionens godkendelse. EU-Kommissionen har nu godkendt statsstøtten fra den danske stat på 1.533 mio. SEK til opretholdelse af befordringspligten. 

EU-Kommissionen forventes i 2018 endvidere at godkende kapitaltilførslen til PostNord AB på 667 mio. SEK, hvoraf 267 mio. SEK kommer fra den danske stat, og 400 mio. SEK kommer fra den svenske stat. 

Den nye produktionsmodel til brevdistribution i hele Danmark blev indført den 21. januar 2018 i PostNord Danmark for i løbet af nogle år at give den danske virksomhed forudsætninger for lønsomhed. Omstillingen er en tilpasning til digitaliseringens vidtrækkende effekter i Danmark og er måske den største omstilling, der nogensinde er gennemført i en postvirksomhed. PostNord har afventet EU-Kommissionens beslutning inden afvikling af medarbejdere med særlige vilkår i PostNord Danmark. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: PostNord Medierelationer, tlf. 010-436 10 10, e-mail press@postnord.com 

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 11. juni 2018 kl. 16:45. 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links