Byrknes Auto er nu en del af PostNord

PostNord har i dag afsluttet købet af norske Byrknes Auto A/S. Virksomheden indgår i PostNords regnskaber fra og med 1. februar 2013 som en del af forretningsområdet Logistik. Overtagelsen indebærer en yderligere styrkelse af PostNords position på det voksende norske logistikmarked.

- Vi byder kunder og ansatte i Byrknes Auto velkommen til Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Opkøbet medfører, at vi yderligere styrker vores position på det voksende norske logistikmarked, siger Henrik Höjsgaard, chef for forretningsområdet Logistik i PostNord.

 Byrknes Auto er en af Norges største termotransportører. Virksomheden leverer primært ydelser inden for fiske- og dagligvarertransport. I 2011 omsatte Byrknes Auto for 293,6 mio. norske kr. Antallet af ansatte tæller ca.100 personer.

- Med opkøbet af Byrknes Auto, og tidligere Harlem Transport, får vi en stærk position inden for dagligvarer og fisk i Norge, hvilket giver os en bedre logistik-balance og skaber mulighed for ny organisk vækst, siger Robin Olsen, administrerende direktør i Tollpost Globe.

PostNords logistikvirksomhed i Sverige, Danmark, Norge og Finland havde i 2011 en omsætning på ca. 13 mia. svenske kr. Virksomhedens aktiviteter centrerer sig om pakker, paller, ekspres og tredjepartslogistik. I Norge drives PostNords logistikvirksomhed gennem Tollpost Globe A/S, der med en omsætning på 2,7 mia. norske kr. i 2011 er en af Norges tre største logistikforretninger.

Der er tale om information, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen indleveres til offentliggørelse den 1. februar 2013 kl. 11.00.

PostNord blev dannet i 2009 gennem sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen leverer kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og har en omsætning på ca. 40 milliarder svenske kr. samt mere end 40.000 ansatte. Virksomheden drives gennem forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab, og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om PostNord på www.postnord.com.

Tollpost Globe indgår i PostNord-koncernen og er en af Norges tre største transportvirksomheder. Selskabet havde i 2011 en omsætning på ca. 2,7 milliarder norske kr. og beskæftigede 900 medarbejdere samt 700 chauffører fordelt på 29 afdelinger. Selskabet håndterer ca. 60.000 pakker dagligt, og hovedkontoret ligger i Oslo.

Ved spørgsmål kontaktes:
Morten O Nielsen, PostNord, pressechef Danmark,  Tlf. 45 33 61 60 01

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38.3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner