Charlotte Svensson forlader PostNord

Report this content
Læse original

Charlotte Svensson, som siden 1. juli har været konstitueret chef for koncernenheden Digital Products, Channels & Development og indgået i PostNord-koncernens ledelsesgruppe siden 2017, forlader virksomheden og ledelsesgruppen den 31. oktober.

Landeorganisationerne i PostNord-koncernen har siden 1. juli været ansvarlige for den digitale strategi på deres respektive markeder. Der er i efteråret sammen med respektive landeorganisation gennemført et arbejde med at sætte den strategiske digitale dagsorden, målrette udviklingsporteføljen og samle fælles platforme i én enhed. Den digitale koncernenhed flyttes i overensstemmelse med gennemførte analyser til enheden Nordic Strategy & Solutions, og Charlotte Svensson forlader i den forbindelse PostNord.

– Charlotte har i sin tid i koncernen været ansvarlig for det tidligere forretningsområde Communication Services og dermed for udviklingen af vores brevvirksomhed og vores digitale tilbud. Charlotte har, siden hun kom til koncernen, bidraget til at bane vejen for, at vi kan drive en velfungerende brevvirksomhed i lang tid fremover. Jeg ønsker hende held og lykke med hendes fremtidige udfordringer, siger Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef og administrerende direktør.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på godt 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner