• news.cision.com/
  • PostNord/
  • Christian Jansson valgt som ny bestyrelsesformand på ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ)

Christian Jansson valgt som ny bestyrelsesformand på ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ)

Report this content
Læse original

Der blev holdt ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ) 14. august. Generalforsamlingen besluttede at godkende aktionærernes forslag om bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand, næstformand for bestyrelsen samt honorar til næstformand for bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte Christian Jansson og Christian Frigast som nye bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste generalforsamling. De afløser bestyrelsesformand Jens Moberg og bestyrelsesmedlem Anitra Steen, som har stillet deres mandat i PostNords bestyrelse til rådighed. 

Christian Jansson blev valgt som bestyrelsesformand og Christian Frigast som næstformand. 

Christian Jansson er født i 1949. Han er civiløkonom og æresdoktor (Ek. Dr h.c.) ved Lunds universitet. Han er bl.a. bestyrelsesformand i Accumbo og Random Walk Imaging samt bestyrelsesmedlem i Excillum. Han har tidligere bl.a. været administrerende direktør i KappAhl, Ellos og Europris. Han har også været bestyrelsesformand i Apoteket, Min Doktor og Svensk Handel. 

Christian Frigast er født i 1951. Han er cand. polit. fra Københavns universitet. Han er partner og bestyrelsesformand i Axcel Management A/S, hvor han tidligere har været Managing Partner. Desuden er han bl.a. bestyrelsesformand i Danmarks Skibskredit Holding A/S, EKF - Danmarks Eksportkredit, Bestyrelsesforeningen og tænketanken Axcelfuture, næstformand for bestyrelsen i Pandora A/S, DVCA (Danish Venture Capital Association) og Axcel Advisory Board samt bestyrelsesmedlem i Nordic Waterproofing A/S. 

Bestyrelsesformandens honorar udgør ifølge generalforsamlingens tidligere beslutning SEK 670.000 SEK om året. Beløbet fordeles mellem den afgående og den kommende formand, baseret på hvor længe den enkelte har beklædt posten i henhold til generalforsamlingens beslutning. 

Generalforsamlingen besluttede, at honoraret til næstformanden for bestyrelsen skal udgøre SEK 500.000 om året. 

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på den ekstraordinære generalforsamling repræsenteret af Bente Bohn, afdelingsleder i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, kansliråd i Näringsdepartementet i Sverige. 

Referatet fra generalforsamlingen vil kunne læses i sin helhed på www.postnord.com. 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01.

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 14. august 2018 kl. 11.00 CET.   

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com 

Abonner