Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2020

Læse original

2. kvartal 2020

  • Nettoomsætning 9.328 mio. (9.514 mio.) SEK, + 0,3% i fast valuta for sammenlignelige enheder
  • Driftsresultat (EBIT) 517 mio. (-70 mio.) SEK
  • Periodens resultat 262 mio. (-171 mio.) SEK
  • Resultat pr. aktie 0,13 (-0,09) SEK
  • Pengestrøm fra driftsaktiviteter 1.175 mio. (492 mio.) SEK

1. halvår 2020

  • Nettoomsætning 18.832 mio. (18.985 mio.) SEK, + 0,2% i fast valuta for sammenlignelige enheder
  • Driftsresultat (EBIT) 831 mio. (92 mio.) SEK
  • Periodens resultat 525 mio. (-115 mio.) SEK
  • Resultat pr. aktie 0,26 (-0,06) SEK
  • Pengestrøm fra driftsaktiviteter 1.932 mio. (927 mio.) SEK

Overblik

Stærk resultatforbedring trods markant ændrede forudsætninger på grund af coronapandemien. Forbedringsprogrammerne leverede fortsat godt. Øget e-handel resulterede i rekordstore pakkemængder, hvilket delvist blev modvirket af svag efterspørgsel fra fysiske butikker. Sygefraværet voksede i begyndelsen af kvartalet, men vendte tilbage til det normale niveau sidst i kvartalet. Leveringskvaliteten var tilfredsstillende i pakkeforretningen og særdeles god i brevforretningen.

Kommentar fra Annemarie Gardshol, koncernchef

Der var ikke noget, der var helt normalt i årets 2. kvartal, hverken i samfundet generelt eller for os i PostNord. Den igangværende coronapandemi påvirkede vores kunder, samarbejdspartnere, leverandører og os selv meget mærkbart. Selv om der stadig hersker stor usikkerhed, har vi som virksomhed håndteret den vanskelige situation godt i 2. kvartal. Vi har vist, at vi kan håndtere store volumenudsving med høj leveringskvalitet og samtidig holde fokus på vores forbedringsprogrammer.

Samlet set var kvartalets omsætning på niveau med samme periode sidste år og udgjorde 9.328 mio. SEK. Til gengæld ændrede fordelingen mellem vores forskellige forretninger sig markant. Pakkemængderne steg med hele 15%, og vi håndterede i alt 49 mio. pakker i kvartalet, hvilket er på niveau med rekorden i det sæsonmæssigt stærke 4. kvartal i 2019. Antallet af leveringer til døren og lignende leveringsløsninger steg kraftigt på alle markeder, men det blev delvist modvirket af faldende efterspørgsel efter levering til butikker. Brevmængderne faldt som følge af digitaliseringen, og importvolumenerne faldt på grund af pandemien. Salget af frimærker, forudfrankerede pakker og postkort (Postkortet) steg derimod, hvilket sandsynligvis skyldes, at det under pandemien har været svært at mødes med pårørende, og at en fysisk hilsen i form af et brev eller et postkort derfor får en særlig betydning. Det viser alt sammen, at PostNord spiller en vigtig rolle i samfundet, ikke mindst i urolige tider.

Driftsresultatet blev markant forbedret og udgjorde 517 mio. (-70 mio.) SEK. Forbedringsprogrammerne fortsatte med succes. Samtidig påvirkede prisstigninger resultatet positivt. Meromkostninger på grund af pandemien blev opvejet af tilsvarende statslige tilskud.

Der blev taget flere strategisk vigtige skridt i kvartalet. Levering til erhvervskunder via digital lås, DigitalLOCK, blev introduceret i Sverige. Der er indgået aftale om salg af fast ejendom i Norrköping, Sverige, og truffet beslutning om en ny terminal i Tammerforsområdet, Finland. Der er indgået vigtige aftaler med bl.a. Nordic Nest, Varner, Internetstores og Coop Danmark.

Forberedelserne til overgangen til omdeling hver anden dag i Sverige fortsætter. I Danmark og Sverige fortsætter dialogen med politikerne om en brevvirksomhed, der er økonomisk bæredygtig på langt sigt. Den nuværende aftale mellem PostNord Danmark og den danske stat blev forlænget med yderligere seks måneder og løber frem til udgangen af 2020. PostNord Danmark får tilskud som kompensation for de ekstra omkostninger, postbefordringspligten medfører. Det er imidlertid vores vurdering, at tilskuddet ikke opvejer de omkostninger, vi har haft i Danmark i løbet af året.

Vi har fastholdt en høj leveringskvalitet trods coronapandemiens mange udfordringer. Leveringskvaliteten for breve har både i Danmark og Sverige ligget klart over lovkravet. Leveringskvaliteten for pakker faldt noget, men blev alligevel 94,7% for hele koncernen.

Jeg er stolt af vores medarbejdere og af, hvor godt de har håndteret et turbulent 2. kvartal. Vi har trods øget sygefravær og en markant ændret efterspørgsel udført vores opgaver med engagement, høj leveringskvalitet og god effektivitet. Samtidig er fremtiden ualmindelig usikker både på kort og langt sigt, så det er med ydmyghed og fortrøstning, at vi tager hul på 2. halvår.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Kontaktperson: Magnus Larsson. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 16. juli 2020 kl. 10.00 CET.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen ca. 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38,3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com