• news.cision.com/
 • PostNord/
 • Delårsrapport januar - juni 2012: Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed

Delårsrapport januar - juni 2012: Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed

Report this content

April - juni 2012

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.487 mio. (9.711 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK -179 mio. (211 mio.).
 • Driftsresultatet renset for omstruktureringsomkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 127 mio. (290 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK -151 mio. (154 mio.).
 • Overskudsgraden udgjorde -1,9 (2,2)%.
 • Den justerede overskudsgrad udgjorde 1,3 (3,0)%.

Januar - juni 2012

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 19.480 mio. (19.743 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 114 mio. (631 mio.).
 • Driftsresultatet renset for omstruktureringsomkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 769 mio. (804 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 59 mio. (498 mio.).
 • Overskudsgraden udgjorde 0,6 (3,2)%.
 • Den justerede overskudsgrad udgjorde 3,9 (4,1)%.


Kommentar fra Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef:

PostNords nettoomsætning faldt med 2% i andet kvartal 2012. Salgsudviklingen afspejler primært den forventede og fortsat kraftige substitution over mod digitale alternativer til breve. Udviklingen var under positiv påvirkning af de erhvervelser, vi har foretaget i overensstemmelse med koncernens strategi.

Vores koncern befinder sig i en fase præget af store omstillinger i 2012 og 2013, hvilket har til formål at sikre en fremtidig lønsomhed i brevforretningen og udvikle logistikforretningen. Vi er aktuelt i gang med at gennemføre gennemgribende effektiviseringer og investeringer på mange områder i virksomheden. Driftsresultatet for andet kvartal belastes således af betydelige omstruktureringsomkostninger, samlet på godt SEK 300 mio. Før omstruktureringsomkostninger og engangseffekter udgjorde koncernens samlede overskudsgrad for første halvår 2012 næsten 4%. Dette er et faktum på trods af et udfordrende marked kendetegnet af makroøkonomisk usikkerhed og substitution.

Udviklingen af brevforretningen var præget af et fald i brevmængderne, som samlet udgjorde 7% i kvartalet. Faldene på de enkelte markeder ligger på et niveau, som var forventet. Denne udvikling bekræfter behovet for fortsatte reduktioner i omkostningerne for hermed at sikre lønsomheden.

Strålfors udviser nu et positivt driftsresultat, både før og efter omstruktureringsomkostninger. De tiltag, vi har gennemført med det formål at rendyrke og effektivisere aktiviteterne i Strålfors, har givet gode resultater.

I logistikvirksomheden fortsætter vi med at implementere vores strategi om at tilbyde helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet samt skabe vækst med lønsomhed. Koncernens logistikforretning i Norge udvikler sig kraftigt, og også den svenske virksomhed er præget af en positiv udvikling. Vi øger mængderne på pakkeområdet, men vi er stadig udfordret af den hårde konkurrence i Danmark. På vores øvrige logistikområder har vi bl.a. styrket positionen inden for tredjepartslogistik takket være den endelige overtagelse af en af Nordens største aktører på området.

Vi har i andet kvartal desuden tilvejebragt nye finansieringskilder i form af et certifikatprogram og et obligationsprogram. Disse programmer giver os øget fleksibilitet i forhold til finansieringen af omstillingerne og de fortsatte erhvervelser.


Ved spørgsmål kontaktes:
Lars Kaspersen, PostNord, Kommunikationschef Danmark, 45 24 63 61 14

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links