Delårsrapport januar-juni 2015: Fortsat fokus på tjenesteydelser og langsigtet lønsomhed

APRIL-JUNI 2015

 • Nettoomsætning SEK 9.666 mio. (9.816 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0 mio.) fra en kapitalgevinst og en nedskrivning.
 • Driftsresultat SEK 503 mio. (-30 mio.).
 • Periodens resultat SEK 390 mio. (-76 mio.).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -127 mio. (120 mio.).

JANUAR-JUNI 2015

 • Nettoomsætning SEK 19.699 mio. (19.815 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 345 mio. (76 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0 mio.) i 2. kvartal fra en kapitalgevinst og en nedskrivning.
 • Driftsresultat SEK 815 mio. (76 mio.).
 • Periodens resultat SEK 593 mio. (24 mio.).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.013 mio. (-349 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

E-handlen vokser markant, mens brevmængderne fortsat falder, især i Danmark. Gennemførte effektiviseringstiltag giver et forbedret resultat.

PostNord har i kvartalet indgået en række større aftaler om pakkedistribution både inden for B2B og B2C samt en større aftale med COOP i Danmark om distribution af tilbudsaviser. Ca. en tredjedel af de nye aftaler, vi indgår, er inden for e-handelssegmentet, som fortsat vokser markant, og B2C-pakkemængderne steg med 17% i kvartalet.

PostNord udvidede i kvartalet det strategiske samarbejde med det internationale netværk DPDgroup, som er den næststørste tjenesteleverandør på det europæiske pakkemarked. Kernen i det udvidede samarbejde er en stærk B2C-strategi, som bl.a. forbinder PostNords og DPDgroups distributionsnet og skaber et harmoniseret system med 26.000 servicesteder i Europa.

PostNord indgik aftale om køb af Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) i Finland. PostNord Finland styrker med denne forretning sin position inden for logistikløsninger.

Som følge af den fortsatte digitalisering blev brevmængderne ved med at falde, især i Danmark. Samlet set faldt brevmængderne med 9% i kvartalet, heraf 15% i Danmark og 7% i Sverige. Det er nødvendigt, at ændringer i postlovgivningen tager udgangspunkt i kundernes behov, som løbende ændrer sig, hvis der på længere sigt skal kunne opretholdes en befordringspligtig posttjeneste på rimelige økonomiske vilkår.

I slutningen af april afsagde EU-domstolen dom om, at posttjenester, der ikke er omfattet af individuelt forhandlede aftaler, skal være momsfrie. PostNord afventer nu igangværende tilpasninger af den svenske momslovgivning. For PostNord kan det betyde øgede omkostninger på grund af nedsat fradragsret for indgående moms.

Koncernens justerede driftsresultat udgjorde i 2. kvartal SEK 33 mio. (-30 mio.). I første halvår udgjorde koncernens justerede driftsresultat SEK 345 mio. (76 mio.). Resultatet er justeret for en kapitalgevinst og nedskrivning på netto SEK 470 mio. (0 mio.). Det omstillingsarbejde, vi har gennemført, påvirker resultatet som forventet.

Med hurtigt faldende brevvolumener står vi over for store udfordringer. Samtidig styrker vi vores position som en førende logistikaktør. Løbende effektiviseringer og tilpasninger er dog nødvendige for at sikre langsigtet lønsomhed. Med et stort kundefokus leverer vi det, vi lover.


Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 13. august 2015, 08.30 CET

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Vi leverer. PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen 38.000 medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner