• news.cision.com/
 • PostNord/
 • Delårsrapport januar-juni 2017: Gennemførelse af strategien og omstillingen med henblik på håndtering af digitaliseringen forløber planmæssigt

Delårsrapport januar-juni 2017: Gennemførelse af strategien og omstillingen med henblik på håndtering af digitaliseringen forløber planmæssigt

Report this content
Læse original

APRIL-JUNI 2017

 • Nettoomsætning SEK 9.083 mio. (9.590 mio.). 
 • Driftsresultat SEK -291 mio. (-270 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK -4 mio. (-1 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -287 mio. (-269 mio.).
 • Periodens resultat SEK -336 mio. (-282 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK -0,17 (-0,14).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 922 mio. (364 mio.).

JANUAR-JUNI 2017

 • Nettoomsætning SEK 18.431 mio. (19.228 mio.).
 • Driftsresultat SEK -197 mio. (30 mio.). 
 • Justeret driftsresultat SEK 188 mio. (299 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -386 mio. (-269 mio.).
 • Periodens resultat SEK -320 mio. (-63 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK -0,16 (-0,03).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.912 mio. (553 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef
PostNords gennemførelse af strategien og omstillingsarbejdet forløber planmæssigt. Arbejdet med at fastholde og løbende forbedre en styrket kvalitet og kundeoplevelse har høj prioritet med henblik på gradvist at genoprette en høj tillid til PostNord. Samtidig med at digitaliseringen medfører faldende brevmængder, oplever vi stærk vækst inden for e-handelsdrevet logistik og digitale tjenester. Det tiltagende fald i brevmængderne understreger behovet for snarest at få en ny svensk postregulering. 

PostNords sammenlignelige nettoomsætning faldt med ca. 6% i 2. kvartal og udgjorde SEK 9.083 mio. Faldet skyldes fortsat stor nedgang i koncernens brevmængder med i alt 10%, heraf 23% i Danmark og 8% i Sverige. I årets første seks måneder faldt den sammenlignelige nettoomsætning med ca. 5%, og den samlede brevmængde med 9%, heraf 20% i Danmark og 7% i Sverige. Dette opvejes i et vist omfang af den fortsat kraftige vækst inden for e-handlen med en stigning i koncernens B2C-pakker på 12% i kvartalet og 11% i første halvår.

Det justerede driftsresultat for kvartalet lå på samme niveau som samme kvartal sidste år trods lavere indtægter fra de produkter, der påvirkes af digitaliseringen, og udgjorde SEK -4 mio. (-1 mio.). Vi har kunnet fastholde resultatniveauet på grund af vækst i logistiksegmentet og effektive omkostningstiltag. Det justerede driftsresultat for årets første seks måneder var SEK 188 mio. (299 mio.). Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -287 mio. (-269 mio.) i kvartalet og SEK -386 mio. (-269 mio.) i årets første seks måneder. De poster, der påvirker sammenligneligheden, er i år udelukkende relateret til omstillingen til en ny produktionsmodel i Danmark. Det rapporterede driftsresultat, EBIT, udgjorde SEK -291 mio. (-270 mio.) i kvartalet og SEK -197 mio. (30 mio.) i årets første seks måneder.

Den hurtigt accelererende digitalisering er en realitet på alle vores markeder. Der var varslet et forslag om en ny svensk postlov til maj. De nuværende regler mangler den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne gennemføre omkostningstilpasninger på en systematisk og ansvarlig måde. Derfor er det vigtigt, at der snarest indføres en ny postregulering. Yderligere forsinkelser øger således risikoen for, at PostNord ikke vil kunne levere en god postservice i hele Sverige på rimelige økonomiske vilkår. Efter at Finland for nylig ændrede sin postlov, er det blandt de nordiske lande kun Sverige, der mangler at tilpasse sine regler til de ændrede markedsforudsætninger, som følger af digitaliseringen.

Transformeringen af virksomheden i Danmark med henblik på at imødegå effekten af digitaliseringen og opnå en økonomisk bæredygtig produktionsmodel forløber efter planen. Også arbejdet med at sikre administrative omkostninger på et konkurrencedygtigt niveau i koncernen som helhed forløber planmæssigt. Vi er i dialog med ejerne om rammerne for omstillingen i Danmark og finansieringen af omstillingen, mens vi sideløbende har sikret refinansieringen af de obligationer, der forfalder i september.

Vores fokus ligger 100% på en vellykket gennemførelse af vores strategi. Med øget lydhørhed over for kundernes og modtagernes behov og forventninger udvikler vi nye tjenester og forenkler vores rutiner. Vi gør desuden løbende resultatet af vores indsats mere transparent. Vi har i de seneste måneder lanceret en række nye tjenester, som øger modtagernes valgfrihed inden for både kommunikations- og logistiktilbud. Et godt eksempel er MyPack Home, som har en enkel adviseringsløsning og tilbyder modtageren mange leveringsalternativer med stor fleksibilitet. PostNord Strålfors udvikler sig samtidig positivt og spiller en stadig vigtigere rolle for PostNords ambition om at styrke positionen i det digitale samfund. Kvalitetsarbejdet står fortsat øverst på dagsordenen i alle dele af virksomheden med henblik på at forbedre kunde- og modtageroplevelsen samt genskabe tilliden til PostNord. 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01. 

Kontaktperson: Emma RiblomPostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 20. juli 2017 kl. 08.30 (CET).


Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner