• news.cision.com/
 • PostNord/
 • Delårsrapport januar-juni 2018: Nye aftaler, fortsat omstilling og fokus på kvalitet

Delårsrapport januar-juni 2018: Nye aftaler, fortsat omstilling og fokus på kvalitet

Report this content
Læse original

2. KVARTAL 2018

  • Nettoomsætningen steg med 5% til SEK 9.503 mio. (9.067 mio.)
  • Driftsresultatet faldt til SEK -901 mio. (-291 mio.)
  • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 68 mio. (-4 mio.) 
  • Periodens resultat udgjorde SEK -901 mio. (-336 mio.) 
  • Resultat pr. aktie udgjorde -0,45 (-0,17) SEK 
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.862 mio. (922 mio.)

  Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

  2. kvartal var præget af et højt aktivitetsniveau på alle områder. Udover, at EU i kvartalet godkendte den første del af ejernes finansiering af den danske omstilling, blev der indgået en række nye aftaler. 

  Den 28. maj godkendte EU-Kommissionen statsstøtten på SEK 1.533 mio. vedrørende kompensation fra den danske stat til Post Danmark A/S for meromkostninger i forbindelse med postbefordringspligten. Den 11. juni besluttede PostNords bestyrelse straks at gennemføre den tidligere omtalte omstilling af PostNord Danmark, som har afventet EU's godkendelse af finansieringen. Resultatet i 2. kvartal blev påvirket med netto SEK -1,1 mia. på grund af ovennævnte statsstøtte og hensættelser til omstillingen.

  Pakkemængderne fortsætter med at stige markant, 17 %, i kvartalet, og brevmængderne med at falde, -7 %. Vi har taget flere nye terminaler i brug for at kunne håndtere de stigende pakkemængder. Vi har en udfordring i Sverige med de kraftigt faldende brevindtægter, samtidig med at antallet af husstande, der skal besøges, stiger. Det er en udvikling, som naturligvis presser lønsomheden i vores brevvirksomhed. Koncernen opnår næsten et nulresultat – ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden – i første halvår. Koncernens resultat påvirkes kraftigt af tabene i Danmark i forbindelse med omstillingen og af, at den svenske virksomhed har større omkostninger til sikring af høj leveringskvalitet. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 opnår vi et bedre resultat, dels som følge af at påsken falder forskelligt fra år til år.

  Aftale om posthuse med ICA i Sverige er forlænget med en flerårig aftal. Vi har desuden indgået en ny aftale om posthuse med Reitan Convenience Sweden AB, som ejer Pressbyrån og 7-Eleven-butikkerne. De nye og forlængede aftaler bekræfter, at det er forretningsmæssigt attraktivt at være posthus, og sikrer et førende net af posthuse i Sverige også i fremtiden. Også PostNord Strålfors har i kvartalet indgået flere nye aftaler, hvor fysisk kommunikation kombineres med digital, bl.a. med Aller Media, Telia Danmark, Intrum og Kraftringen.

  Vi fortsætter med at udvikle vores digitale tjenester. Vi har f.eks. introduceret brugen af svensk bank-ID i vores PostNord-app. Når kunderne vælger denne løsning, kan modtagerne ændre leveringssted eller modtager i vores app, som p.t. har ca. 1,5 mio. brugere i Norden. Vi har også meddelt, at vi har til hensigt at lancere vores egen digitale postkasse i Sverige og har ansøgt Skatteverket om godkendelse som digital postkasseoperatør i forbindelse med "Mina meddelanden". Vi lancerede i kvartalet en digital løsning til momsbetaling allerede ved købet for dem, der handler med den amerikanske virksomhed Wish. Løsningen gør det nemmere for både kunderne og PostNord. Vi forventer, at flere e-handelsaktører tilslutter sig løsningen.

  PostNord har i kvartalet gennemført en landsdækkende turné i Sverige for at høre, hvad modtagerne mener om vores virksomhed. I Danmark gennemfører vi en tilsvarende aktivitet, hvor vi inviterer borgerne til at møde os på nogle af vores posthuse. I Sverige har vi i løbet af ca. to måneder besøgt 23 steder fra Luleå i nord til Malmö i syd og talt med omkring 20.000 mennesker for at høre, hvad de mener om vores virksomhed. Selv om vi har fået en hel del synspunkter om vores service, er den mest almindelige kommentar: "Jeg har ingen problemer med jeres virksomhed, men jeg har læst i avisen om alle de problemer, I har". Det styrker os i opfattelsen af, at vi er på rette vej. Der er mange, som værdsætter vores virksomhed, men vi skal fortsat have fokus på at leve op til modtagernes forventninger om leveringskvalitet. Det er kun, når vi matcher forventningerne, at vi kan genvinde den tillid, som er nødvendig for at kunne gennemføre de store ændringer, der hele tiden kræves for at kunne håndtere faldende brevmængder og markant stigende e-handel.

  Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
  PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01. 

  Kontaktperson: Thomas BacktemanPostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 18. juli 2018 kl. 13.00 (CET).

  Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

  Abonner

  Dokumenter og links