• news.cision.com/
  • PostNord/
  • Delårsrapport januar-september 2018: Omstillingen i Danmark begynder at give resultater

Delårsrapport januar-september 2018: Omstillingen i Danmark begynder at give resultater

Report this content
Læse original

3. KVARTAL 2018 

  • Nettoomsætningen steg til SEK 8.840 mio. (8.547 mio.), en organisk vækst på 0,1%
  • Driftsresultatet blev forbedret til SEK -73 mio. (-199 mio.)
  • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -65 mio. (-123 mio.)
  • Periodens resultat udgjorde SEK -122 mio. (-224 mio.)
  • Resultat pr. aktie udgjorde -0,06 (-0,11) SEK
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -371 mio. (-370 mio.)

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef 

3. kvartal er årets svageste sæson for PostNord. I juli og august er der færre pakke- og brevmængder end resten af året. 3. kvartal 2018 har dog været bedre end samme kvartal sidste år, hvilket primært skyldes, at underskuddet i Danmark er reduceret. I Danmark begynder besparelserne fra omstillingen at give resultater. Brevmængderne i Sverige er begyndt at falde kraftigere end tidligere, og vi oplever nu også i Sverige et stigende digitaliseringstempo, som påvirker resultatet negativt.

Kvartalet har både i Danmark og Sverige været præget af stabil, høj kvalitet i brevdistributionen. Brevkvaliteten ligger stadig over de to staters kvalitetskrav, og i modsætning til sidste år har vi kunnet undgå kvalitetsforringelser i ferieperioden.

Forretningsvirksomheden har i kvartalet haft et fortsat højt aktivitetsniveau, og vi har bl.a. forlænget vores nordiske aftale med Zalando. Aftalen forventes over tre år at give en omsætning på SEK 2,5 mia. Det er også positivt, at vi i kvartalet har forlænget aftalen om posthuse med Coop. Det giver stabilitet i de kommende år, at vi fortsat har aftaler om posthuse med alle de tre store dagligvarekæder i Sverige – ICA, Coop og Axfood – og at vi har nye posthuse i Pressbyråns butikker og i 7-Eleven-butikkerne. Vi arbejder løbende med at øge antallet af posthuse for at gøre det endnu nemmere for modtagerne at finde et udleveringssted, der passer til hverdagens puslespil. Vi har i år indtil videre øget antallet af udleveringssteder med i alt 461, heraf 81 i Danmark, 140 i Sverige, 40 i Norge og 200 i Finland.

I kvartalet har vi lanceret et nyt koncept, ecNOW, til små og mellemstore netbutikker. Konceptet tilbyder en fleksibel logistikløsning, som netbutikken med tiden kan vokse med.

Ud over logistikdelen tilbyder vi en række andre tjenester, der matcher netbutikkernes behov, som f.eks. udvælgelse af målgrupper, kundebear-bejdning med direct mail, transportløsninger, fakturering, opfølgning, analyse m.m. Konceptet blev lanceret i sommer i mindre skala, og de første kunder har allerede taget det til sig, så jeg ser frem til en spændende fremtid for denne type omnichannel-løsning rettet mod specifikke kundegrupper.

Det er et vigtigt led i kvartalets arbejde at forberede organisationen til årets mest intensive periode fra "Black Friday" den 23. november indtil juleaften. Hele systemet kommer til at arbejde på højtryk, og vi forudser, at mængderne i vores system enkelte dage kan blive op til 100 % større end på en normal dag. Volumenstigningerne gælder jo ikke kun os, men hele branchen. Det betyder blandt andet, at ekstra transportkapacitet kan blive væsentlig dyrere end i normale uger. Vi får desuden brug for at ansætte ekstra medarbejdere til at håndtere både sortering og distribution, ikke mindst fordi vores anlæg skal kunne køre døgnet rundt alle ugens dage. For delvist at kompensere for de ekstra omkostninger i denne arbejdsintensive periode meddelte vi i begyndelsen af september, at vi i perioden 15. november til 31. december vil beregne et kapacitetstillæg for svenske B2C-pakker (virksomheder til private) på SEK 4 pr. pakke. Tillægget skal dække nogle omkostninger og er ikke et udtryk for prismaksimering i højsæsonen. Kapacitetstillægget giver netbutikkerne ekstra omkostninger, men jeg tror, der vil være forståelse for de omkostningsstigninger, PostNord har i forbindelse med dette kapacitetsproblem.

Nu går vi ind i årets mest intensive periode. Det er en spændende, men udfordrende tid, og samtidig er det nu, vores kunder har størst glæde af vores kompetencer og erfaringer.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01. 

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 26. oktober 2018 kl. 08.00 (CET). 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links