Distribution Services A/S er nu en del af Post Danmark A/S

Post Danmark A/S, som indgår i PostNord-koncernen, har gennemført opkøbet af 100 procent af aktierne i Distribution Services A/S. Virksomheden indgår i PostNords regnskaber fra og med 1. januar 2013. Distribution Services A/S er specialiseret indenfor pakning og klargøring af uadresserede forsendelser og har siden 2003 været underleverandør til Post Danmark A/S. 

- Vi byder de cirka 160 medarbejdere velkommen til PostNord. Overtagelsen er et led i Post Danmarks arbejde med at omstille virksomheden og skabe en mere effektiv og lønsom forretning. Vi overtager et veldrevet selskab, som vi har haft tæt samarbejde med i mange år, og vi vil nu knytte forædlingen af vores produkter tættere til vores øvrige drift, siger direktør i Post Danmark A/S Henning Christensen.

Der er tale om oplysninger, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre i henhold til loven om værdipapirer og/eller handel med finansielle instrumenter. Informationerne blev givet til offentliggørelse 3 januari 2013 kl. 13.30.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Post Danmark A/S er en del af PostNord, der blev etableret i 2009 ved sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik samt Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om PostNord på www.postnord.com.

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner