EU-Kommissionen godkender intern kapitaltilførsel

EU-Kommissionen har i dag meddelt, at den godkender den interne kapitaltilførsel fra PostNord Group AB til Post Danmark på 2,3 mia. DKK. Tilførslen fandt sted i 2018 og 2019.  

– Vi er tilfredse og glade for meddelelsen om den godkendte interne kapitaltilførsel. Det er positivt, at Kommissionen deler vores opfattelse af, at den interne kapitaltilførsel er bevilget i overensstemmelse med markedsvilkårene og dermed ikke betragtes som statsstøtte. Jeg er også glad for den resultatforbedring, vi har haft i koncernen den seneste tid, og at vi i dag er finansielt stærke, så vi kan fortsætte med at investere i PostNords udvikling på alle markeder, konstaterer Viktor Davidsson, koncernens CFO.

EU-Kommissionen har samtidig meddelt, at den kapitaltilførsel på 667 mio. SEK, som PostNord AB fik fra sine ejere, den danske og den svenske stat, i 2018 skal tilbagesøges.

– Vi afventer nu besked fra vores ejere om næste skridt, siger Viktor Davidsson.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​

Abonner

Multimedia

Multimedia