Glæde hos Post Danmark over svensk-dansk postfusion

​01 apr 2008

Det er et længe næret ønske om en international samarbejdspartner, der er kommet et afgørende skridt nærmere opfyldelse med dagens offentliggørelse af planerne om en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB.

- Det Europæiske postmarked er inde i en rivende udvikling i disse år, hvor EU gennemfører en gennemgribende liberalisering. Udviklingen betyder bl.a., at fremtiden for små og mellemstore nationale postselskaber i bedste fald bliver meget usikker. For Post Danmarks vedkommende betyder det, at der er behov for større volumen og langt bredere spændvidde i tilbuddene til kunderne, end vi har mulighed for at udvikle alene på baggrund af det danske hjemmemarked. Derfor er det afgørende for Post Danmark at finde en international samarbejdspartner, og fusionen med svenskerne var helt naturligt den, der stod øverst på vores ønskeseddel, siger formand for Post Danmark Fritz Schur.

Fritz Schur vil i fremtiden indtræde som formand for det fusionerede selskab.

Post Danmark peger på, at fordelene for det danske selskab og dets kunder især er at finde på området for informationslogistik, hvor Posten AB har et meget udbygget tilbud i form af datterselskabet Strålfors, der allerede er aktiv i en række europæiske lande. Dertil kommer, at Post Danmark, som del af det nye selskab, får en betydelig større vægt på området for gods og pakker, der udgør selskabets betydelige vækstområder.

- Vi vil i de kommende år se en tendens til, at den nuværende konsolideringsbølge på post- og logistikområdet bliver yderligere intensiveret, og med en fusion mellem Post Danmark og Posten Sverige står vi bedst muligt rustet til den udfordring, siger Fritz Schur.

Post Danmarks administrerende direktør Helge Israelsen, ser frem til de nye muligheder som fusionen vil bringe:

- Det er min forventning at fusionen vil komme vores kunder til gavn, og jeg/vi er samtidig meget tilfreds med, at vi dermed får et stærkere udgangspunkt til fortsat at kunne være det foretrukne postselskab for alle borgere og virksomheder her i landet. Post Danmark vil uændret have en række opgaver, som vi skal udføre for det danske samfund, opgaver som vi er stolte over at løse. Dagens meddelelse ændrer ikke noget ved de regler og krav vi skal leve op til, ligesom det fortsat vil være helt op til os i Danmark, hvordan vi vil indrette vores postservice i fremtiden. Det danske samfund har andre udfordringer og krav end det svenske i relation til postservice, og disse udfordringer vil vi fortsat have fokus på at løse, det ændrer en kommende fusion ikke på. Fusionen vil til gengæld sikre os styrken til fortsat at udvikle selskabet og vores service til det danske samfund, siger administrerende direktør Helge Israelsen.

Vedlagt som bilag den fælles pressemeddelelse og baggrund

Med venlig hilsen
Grethe-Birgitte Friis Jakobsen
Journalist og billedredaktør

 

Til redaktionen:

Posten AB:
Posten Medierelationer på +46 8-23 10 10

Post Danmark A/S:
Kommunikationschef Lars Kaspersen på +45 24 63 61 14

CVC Capital Partners:
Peter Törnquist, Partner, CVC Capital Partners (Stockholm), på +46 709 4933 73
Søren Vestergaard-Poulsen, Partner, CVC Capital Partners (København), på +45 20 24
33 36

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links