Gunilla Berg ny CFO i PostNord

Gunilla Berg er udnævnt til ny CFO i PostNord. Hun kommer fra Teracom-koncernen, hvor hun har været vicedirektør og CFO.

Gunilla Berg er født i 1960 og uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i Stockholm. Den præcise dato for hendes tiltræden i PostNord vil blive meddelt på et senere tidspunkt.

Gunilla Berg har tidligere bl.a. fungeret som vicedirektør og CFO i SAS og KF (Kooperativa Förbundet Coop). Hun er i dag bestyrelsesmedlem i Alfa Laval og Vattenfall. Desuden er hun formand for Vattenfalls revisionsudvalg.

Gunilla Berg afløser Henrik Rättzén, som forlader koncernen.

Der er tale om information, som PostNord AB skal offentliggøre i henhold til loven om værdipapirmarkedet og/eller handel med finansielle instrumenter. Informationen blev givet til offentliggørelse 12. maj 2014.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon +46 10 436 10 10

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til,fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation,e-handel,distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på 40 mia. SEK og 39.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner