Henrik Höjsgaard forlader PostNord

Henrik Höjsgaard stopper som administrerende direktør for PostNord Logistics. Det sker for at tiltræde en stilling hos en ikke-konkurrerende virksomhed uden for PostNord.

I 2007 blev Henrik Höjsgaard chef for den svenske Postens daværende logistikforretning. Siden koncernen blev dannet i 2009, har han været chef for PostNords forretningsområde Logistik.

- PostNord Logistics har med Henrik Höjsgaard i spidsen opnået en stærk position på det nordiske logistikmarked, og jeg vil gerne takke or hans store indsats, siger Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef i PostNord.

Tidspunktet for Henrik Höjsgaards fratræden er endnu ikke fastlagt.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

PostNord  tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Koncernen havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Vi møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med koncernkontor i Solna i Sverige. www.postnord.com

Abonner