Henrik Rättzén bliver ny CFO for PostNord

Henrik Rättzén, 47, bliver ny CFO for PostNord. Rättzén er civiløkonom fra universitetet i Uppsala.

Henrik Rättzén har tidligere været ansat i KPMG, hvor senest var partner. Henrik Rättzén, kommer fra en stilling som nordisk CFO for forsikringskoncernen Codan Trygg-Hansa.

Henrik Rättzén tiltræder den 7. august 2012.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon, tlf. +46 01 436 10 10

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner