Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ)

Report this content
Læse original

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640).

Tid: Tirsdag den 14. august 2018 kl. 10.00

Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ret til at deltage og tilmelding

Aktionærer

Aktionærer, som ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog den 8. august 2018.

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn for at opnå ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling. En sådan omregistrering skal være noteret hos Euroclear Sweden AB den 8. august 2018. Dette betyder, at aktionæren skal underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid.

Øvrigt

Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage og stille spørgsmål på den ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er åben for offentligheden efter tilmelding.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske pr. post til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest den 7. august 2018. Medbring venligst legitimation.

Ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer.

Forslag til dagsorden

 1. Åbning af generalforsamlingen
 2. Valg af dirigent
 3. Oprettelse og godkendelse af stemmeliste
 4. Valg af en eller to justeringspersoner
 5. Godkendelse af dagsordenen
 6. Beslutning om ret til deltagelse af udenforstående
 7. Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
 8. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om bestyrelsesmedlemmer, formand for bestyrelsen, næstformand for bestyrelsen og honorarer
 9. Beslutning om honorarer
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand for bestyrelsen og næstformand for bestyrelsen
 11. Afslutning af generalforsamlingen

Beslutningsforslag

    2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Klaes Edhall som dirigent på generalforsamlingen.

    8. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om bestyrelsesmedlemmer, formand for bestyrelsen, næstformand for bestyrelsen og honorarer

Bestyrelsesmedlemmer, formand for bestyrelsen og næstformand for bestyrelsen

På generalforsamlingen den 26. april 2018 blev Sonat Burman Olsson, Måns Carlson, Christian Ellegaard, Peder Lundquist, Ulrica Messing, Jens Moberg, Anitra Steen og Charlotte Strand valgt som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste generalforsamling. Jens Moberg blev på generalforsamlingen valgt som bestyrelsesformand i samme periode.

Jens Moberg og Anitra Steen har informeret aktionærerne om, at de stiller deres mandat til rådighed.

Aktionærerne foreslår derfor nyvalg af Christian Jansson og Christian Frigast som nye bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste generalforsamling.

Som formand for bestyrelsen foreslås nyvalg af Christian Jansson, og som næstformand for bestyrelsen foreslås nyvalg af Christian Frigast.

Christian Jansson er født i 1949. Han er civiløkonom og æresdoktor (Ek. Dr h.c.) ved Lunds universitet. Han er bl.a. bestyrelsesformand i Accumbo AB og Random Walk Imaging AB, samt bestyrelsesmedlem i Excillum. Han har tidligere bl.a. været administrerende direktør i KappAhl og administrerende direktør i Ellos. Han har også været bestyrelsesformand i Apoteket AB og i Svensk Handel.

Christian Frigast er født i 1951. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet. Han er partner og bestyrelsesformand i Axcel Management A/S, hvor han tidligere har været Managing Partner, og er bl.a. bestyrelsesformand i Danmarks Skibskredit Holding A/S og i EKF - Danmarks Eksportkredit, næstformand for bestyrelsen i Pandora A/S og bestyrelsesmedlem i Nordic Waterproofing A/S.

Honorarer

Bestyrelsesformandens honorar udgør ifølge generalforsamlingens tidligere beslutning SEK 670.000 SEK om året. Beløbet fordeles mellem den afgående og den kommende formand, baseret på hvor længe den enkelte har beklædt posten i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Det foreslås, at honoraret til næstformanden for bestyrelsen skal udgøre SEK 500.000 om året.

Øvrige oplysninger

Denne indkaldelse og det fuldstændige beslutningsforslag vil være tilgængelige hos selskabet fra og med 4. juli 2018. Dokumenterne er fra og med samme dato endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com.

_______________

Solna, juli 2018

PostNord AB (publ)

BESTYRELSEN

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 4. juli 2018 kl. 10.00 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner