Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ)

Report this content

Aktionærerne i PostNord AB (publ), organisationsnr. 556771-2640, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 09.00.

Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

 

Vigtig information om COVID-19-pandemien 

Bestyrelsen har på grund af den vedvarende COVID-19-pandemi besluttet, at generalforsamlingen ikke er åben for offentligheden.  

Ret til at deltage og tilmelding  

Aktionærer  

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog senest mandag den 24. januar 2022. 

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog (såkaldt registrering af stemmerettigheder) for at opnå ret til at stemme og deltage i generalforsamlingen. Ved præsentationen af selskabets aktieregister på afstemningsdagen mandag den 24. januar 2022 medtages registreringer af stemmerettigheder, der er foretaget senest onsdag den 26. januar 2022. Det betyder, at aktionæren bør underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid. 

Øvrigt  

Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage i generalforsamlingen og stille spørgsmål til selskabet.  

Aktionærers samt folketings- og riksdagsmedlemmers tilmelding til generalforsamlingen kan ske pr. post til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 Ö, 105 00 Stockholm eller via e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 25. januar 2022.  

Repræsentant m.m. 

Hvis deltagelse sker ved repræsentant eller stedfortræder, skal der sendes en fuldmagt, registreringsattest eller andre beføjelsesdokumenter til selskabet på ovennævnte adresse i god tid før generalforsamlingen. 

Forslag til dagsorden  

  1. Åbning af generalforsamlingen  
  1. Valg af dirigent  
  1. Oprettelse og godkendelse af stemmeliste  
  1. Valg af en eller to justeringspersoner  
  1. Godkendelse af dagsordenen  
  1. Beslutning om udenforståendes ret til deltagelse  
  1. Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt  
  1. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om valg af nyt bestyrelsesmedlem  
  1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 
  1. Afslutning af generalforsamlingen 

Beslutningsforslag 

2 Valg af dirigent

Aktionærerne foreslår Christian Jansson som dirigent på generalforsamlingen. 

8 Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om valg af nyt bestyrelsesmedlem

Nyt bestyrelsesmedlem 

På generalforsamlingen den 27. april 2021 blev Sonat Burman Olsson, Christian Frigast, Christian Jansson, Peder Lundquist, Ulrica Messing, Charlotte Strand, Susanne Hundsbæk-Pedersen og Erik Sandstedt valgt som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste generalforsamling.  

Ulrica Messing har informeret aktionærerne om, at hun stiller sit mandat til rådighed. 

Aktionærerne foreslår derfor nyvalg af Hillevi Engström som bestyrelsesmedlem indtil afslutningen af den kommende generalforsamling.   

Hillevi Engström er født i 1963. Hun er uddannet politibetjent med uddannelse fra Försvararhögskolan (det svenske forsvarsakademi) og MSB (de svenske beredskabsmyndigheder) samt Handelshøjskolen i Stockholm. Hun er administrerende direktør i Trygghetsstiftelsen og bestyrelsesmedlem i Samhall Aktiebolag. Hun har tidligere bl.a. været minister for udviklingsbistand, beskæftigelsesminister, riksdagsmedlem og bestyrelsesformand i Sollentunahem AB.  

Begrundelse for valg af bestyrelsesmedlem 

Det vurderes, at det af staterne foreslåede bestyrelsesmedlem har den for virksomhedens styring relevante kompetence, erfaring og baggrund, hvorfor ejerne foreslår valg af ovennævnte person. Det vurderes, at bestyrelsen med det foreslåede nye bestyrelsesmedlem har en i forhold til selskabets virksomhed, udviklingsstadie og forhold i øvrigt hensigtsmæssig sammensætning præget af alsidighed og bredde, hvad angår bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, erfaringer og baggrund. Sammensætningen opfylder regeringens målsætning om ligelig kønsfordeling i overensstemmelse med statens ejerpolitik. 

Øvrige oplysninger  

Denne indkaldelse og det fuldstændige beslutningsforslag vil være tilgængelige hos selskabet fra og med 5. januar 2022. Dokumenterne er fra og med samme dato endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com. Indkaldelsen sendes omkostningsfrit for modtageren til de aktionærer, der anmoder herom og oplyser deres postadresse. En sådan anmodning kan sendes til ovenstående tilmeldingsadresse. 

Antal aktier og stemmer 

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer.  

Behandling af personoplysninger 

Personoplysninger, der stammer fra aktiebogen, tilmelding til generalforsamlingen og oplysninger om repræsentanter og stedfortrædere, bliver anvendt til registrering, udarbejdelse af stemmeliste til generalforsamlingen og i givet fald til referatet fra generalforsamlingen. Hvad angår information om, hvordan personoplysninger behandles, henvises til den privatlivspolitik, der er på Euroclears hjemmeside: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

_______________

Solna, januar 2022

PostNord AB (publ)

BESTYRELSEN

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: PostNord Investor Relations, e-mail ir@postnord.com

Kontaktperson Niklas Noreby: Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 5. januar 2022 kl. 10.00 CET.

 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​