NKL og Transbothnia er nu en del af PostNord

PostNord AB har i dag afsluttet overtagelsen af Bilfrakt Bothnia AB`s datterselskaber Nordisk Kyl Logistik AB (NKL) og Transbothnia AB. De overtagede selskaber tilfører virksomheden aktiviteter inden for industri og dagligvarelogistik fra Bilfrakt. Selskaberne vil indgå i PostNords regnskaber fra og med 12. juni 2013 som en del af forretningsområdet Logistik.

- Vi byder NKL og Transbothnias kunder og ansatte velkommen til Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Overtagelsen indebærer, at vi udvider vores logistikforretning i Sverige med stykgods, partigods og termisk transport, samt at vi yderligere styrker vores position på det voksende nordiske logistikmarked, siger Henrik Höjsgaard, chef for forretningsområdet Logistik i PostNord.

De virksomheder, som PostNord overtager fra Bilfrakt, omsatte i 2012 for ca. en mia. SEK, har 280 ansatte og er førende inden for stykgods, partigods og termisk transport i Norrland. Virksomhederne anvender hovedsaligt eksterne transportører, som har terminaler i Lulea, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund og Överkalix.

PostNords Logistikvirksomhed i Sverige, Danmark, Norge og Finland omsatte i 2012 for ca. 14,8 mia. SEK og udgør ca. en tredjedel af koncernens omsætning. PostNord udvikler sin logistikforretning mod at blive den førende aktør på det nordiske logistikmarked. Det sker blandt andet gennem yderligere udvidelse af produktporteføljen. I 2012 overtog PostNord eksempelvis Green Cargos virksomhed inden for tredjepartslogistik.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 12. juni 2013.

Kontakt for yderligere information:
Henrik Höjsgaard, chef for Logistik i PostNord, via Post Danmarks presseafdeling, telefon 33616001.

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Tags:

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38.3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner