Post Danmark indgår aftale med CVC om belgiske De Post - La Poste

02 feb 2009

Post Danmark har indgået aftale med CVC Capital Partners om salg af sin ejerandel i den belgiske postvirksomhed De Post – La Poste. Aftalen er en del af et sæt aftaler, hvormed fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB vil kunne gennemføres

I 2006 erhvervede Post Danmark sammen med CVC Capital Partners (CVC) 50 pct. (minus 1 aktie) af aktierne i De Post – La Poste (den nationale postoperatør i Belgien) som led i et strategisk partnerskab med den belgiske stat og De Post – La Poste. Formålet hermed var at udvikle virksomheden til en konkurrencedygtig postoperatør på det europæiske marked kendetegnet ved at kunne yde et højt serviceniveau og skabe stor kundetilfredshed. I forbindelse med indgåelsen af det strategiske samarbejde blev der i fællesskab udarbejdet og aftalt en udviklingsplan for De Post – La Poste. Denne udviklingsplan er nu i al væsentlighed blevet realiseret med hensyn til styrkelse af både forretningen og de finansielle resultater, og dette har skabt klart mere tilfredse kunder og medarbejdere samt bedre postservice. For at fremme den forestående fusion med det svenske Posten AB ønsker Post Danmark nu at udtræde af ejerforholdet i Belgien.

Post Danmark har derfor indgået en aftale med CVC om salg af sin ejerandel i De Post – La Poste. Salgsprisen for aktierne udgør 373 mio. euro (ca. 2,8 mia. kr.).

Post Danmark er imidlertid indstillet på i de kommende år at fastholde en samarbejdsaftale med De Post – La Poste om fortsættelse af udvekslingen af knowhow og ekspertise samt udstationeringen af specialister.

Aftalen med CVC er bl.a. betinget af, at de nye ejerforhold godkendes af den belgiske stat og bestyrelsen for De Post – La Poste samt af de relevante myndigheder. Aftalen mellem Post Danmark og CVC er en del af det sæt aftaler, der nu baner vejen for fusionen mellem Post Danmark og det svenske Posten AB, som den danske og svenske stat hver især har annonceret, og som nu vil blive sendt til godkendelse hos konkurrencemyndighederne.

- Jeg kan med tilfredshed notere de positive resultater, som samarbejdet i de forgangne 3 år med De Post – La Poste har skabt i begge virksomheder. Det er lykkedes os i fællesskab at udvikle og modernisere virksomheden og skabe forudsætningerne for, at fremtidens udfordringer vil kunne imødekommes. Vi har været meget tilfredse med partnerskabet med den belgiske stat og CVC som ejere og ikke mindst med den dygtige ledelse i De Post – La Poste. Med salgsprisen opnår den fremtidige dansk – svenske koncern en endnu stærkere kapitalbase, hvilket er særligt tilfredsstillende i en turbulent tid med usikkerhed på markederne, siger administrerende direktør Helge Israelsen, Post
Danmark.

Til redaktionen:

Yderligere information fås hos kommunikationschef Lars Kaspersen,
Post Danmark, på telefon 24 63 61 14.

Abonner

Dokumenter og links