PostNord: Delårsrapport 2. kvartal 2021 – PostNord opnår endnu et stærkt resultat

16-07-2021 10.00

2. kvartal 2021

  • Nettoomsætningen udgjorde 10.323 mio. (9.328 mio.) SEK
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 518 mio. (517 mio.) SEK – omsætningsvæksten og forbedringsprogrammerne har givet et stabilt kvartalsresultat
  • Det justerede driftsresultat blev forbedret med 28% fra 404 mio. SEK til 518 mio. SEK
  • Pakkemængderne steg samlet med 21 (14)% drevet af fortsat vækst inden for business-to-consumer og opsving inden for business-to-business
  • Brevmængderne faldt med -4 (-19)%

1. halvår 2021

  • Nettoomsætning 20.510 mio. (18.832 mio.) SEK, + 12% i fast valuta for sammenlignelige enheder
  • Driftsresultat (EBIT) 1.396 mio. (831 mio.) SEK
  • Periodens resultat 1.098 mio. (525 mio.) SEK
  • Resultat pr. aktie 0,55 (0,26) SEK
  • Pengestrøm fra driftsaktiviteter 1.969 mio. (1.932 mio.) SEK

Kommentar fra Annemarie Gardshol, koncernchef

PostNords forbedringsarbejde giver resultater

Koncernens driftsresultat er fortsat stærkt, og den positive resultatudvikling i PostNord Danmark fortsætter.

Det stærke 2. kvartal og 1. halvår skyldes, at PostNord – med fokus på kunderne og lønsomheden – gennemfører en række forbedringsindsatser med henblik på at kunne håndtere større pakkemængder og faldende brevmængder. Samtidig er det lykkedes os at omsætte vores unikke kapacitet til konkret kundeværdi.

Digitaliseringen – markedsmæssige muligheder og regulatoriske udfordringer

Digitaliseringen har resulteret i en støt stigende e-handel med flere og flere pakker. Samtidig sendes der færre fysiske breve. Pandemien har fremskyndet tendensen med ændret købsadfærd. Det har givet stor efterspørgsel efter levering til døren og øget interesse for at vise omsorg ved at sende pakker mellem privatpersoner.

Vi investerer i større kapacitet og bæredygtig kundeværdi

I overensstemmelse med vores ekspansive strategi fortsætter vi med at satse på en infrastruktur med mere effektiv, bæredygtig og fleksibel levering. Vi fortsætter med at investere i en nordisk infrastruktur med pakkebokse, og vi købte i maj den resterende andel i det danske landsdækkende pakkeboksnetværk Nordic Infrastructure (Nærboks). Det er vores mål at have over 12.500 pakkebokse i eget regi i Norden ved udgangen af 2022.

Planlagte terminaletableringer er igangsat i Drammen i Norge samt i Tampere og Vanda i Finland. I Sverige etableres der også et nyt højt automatiseret tredjepartslogistikanlæg i Ljungby.

PostNord implementerer i Sverige en leveringsmodel, der indebærer, at modtagerne får pakke- og ekspreslevering ligesom tidligere, mens breve, aviser og reklamer omdeles hver anden hverdag. Det er positivt, at tilsynsmyndigheden (den svenske post- og telestyrelse, PTS) har bekræftet, at modellen lever op til lovkravene. Kvaliteten har været høj under udrulningen, og der har kun været få negative tilbagemeldinger fra kunderne. Nu arbejder vi videre på, at modellen skal være indført i hele Sverige medio 2022.

PostNord tager som stor logistikaktør ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling i branchen. Det er vores ambition at føre brev- og logistikbranchen ind i lavemissionsøkonomien ved at opnå fossilfrihed senest i 2030. Vores klimapolitik beskriver vores forpligtelser og omfatter ambitioner på områder, der vedrører investeringer, energieffektiv virksomhed, grønnere infrastruktur og renere energi. Vi tager gradvis konkrete skridt fremad. I årets første halvår har vi besluttet at investere i over 900 klimavenlige, nordiske køretøjer.

Forlænget aftale om postbefordringspligten i Danmark

Den danske regering og dens støttepartier blev 31. maj enige om at forlænge den nuværende aftale om postbefordringspligten frem til 2023. En ny langsigtet aftale kombineret med kompensation for omkostningerne i forbindelse med postbefordringspligten havde været at foretrække. Nyheden er dog velkommen, fordi den skaber vigtig klarhed for virksomheden de kommende år.

 

Kontaktperson: Malin Nordén. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 16. juli 2021 kl. 10.00 CET.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​

Tags: