• news.cision.com/
 • PostNord/
 • PostNord: Regnskabsmeddelelse 2021 – et historisk stærkt år med en udfordrende afslutning

PostNord: Regnskabsmeddelelse 2021 – et historisk stærkt år med en udfordrende afslutning

Report this content

4. kvartal 2021 

 • Nettoomsætningen udgjorde 10.843 mio. (10.978 mio.) SEK, et fald på -1 (11)% i fast valuta for sammenlignelige enheder 

 • Pakkemængderne steg samlet med 1 (27)% på grund af vækst inden for business-to-business  

 • Brevmængderne faldt med -10 (-11)% på grund af den igangværende digitalisering 

 • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 762 mio. (843 mio.) SEK  
   

Hele året 2021

 • Nettoomsætningen udgjorde 40.693 mio. (38.729 mio.) SEK 

 • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 2.481 mio. (2.421 mio.) SEK 

 • Periodens resultat udgjorde 1.989 mio. (1.711 mio.) SEK 

 • Resultat pr. aktie udgjorde 0,99 (0,85) SEK 

 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde 4.011 mio. (4.151 mio.) SEK 

 • Bestyrelsen indstiller, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2021. 

Kommentar fra Annemarie Gardshol, koncernchef 

Et historisk stærkt år med en udfordrende afslutning 

Ser man på hele 2021, kan vi med tilfredshed konstatere, at vi leverer det bedste årsresultat, siden PostNord blev dannet i 2009. Det skyldes primært en meget stærk pakkeforretning med usædvanligt store mængder i året som helhed på grund af stærk e-handel under pandemien. 

Koncernens nettoomsætning udgjorde i 4. kvartal 10.843 mio. (10.978 mio.) SEK, hvilket svarer til et fald på -1% i forhold til året før. Kvartalets driftsresultat udgjorde 762 mio. (843 mio.) SEK. Resultatet blev negativt påvirket af faldende brevmængder – i tråd med den historiske tendens – og af udfordrende forudsætninger for planlægningen i pakkevirksomheden, hvilket resulterede i noget for høje produktionsomkostninger. Det er vanskeligt at spå om volumenudviklingen i disse tider med restriktioner, ligesom det er en udfordring med kort varsel at justere vores kapacitet, så den passer til volumenudviklingen. Lønsomheden blev også negativt påvirket af højere transportomkostninger, hvilket var mest tydeligt i Sverige. Derudover førte pandemiens omikronudbrud til højt sygefravær og øgede personaleomkostninger. 

I Norge er den omfattende produktionsomlægning nu fuldt implementeret, hvilket øger vores kapacitet i Osloregionen. Resultatet skal også ses i lyset af, at PostNord kom meget stærkt ud af 2020. 

Fortsat innovation og tilpasning af tilbud 

Vi fortsatte med at styrke pakkeforretningen med investeringer i vores terminaler og udrulning af yderligere 3.000 pakkebokse i 2021. I 4. kvartal styrkede vi tilbuddet om levering til døren i Sverige med garanteret levering til døren af varebreve (vores brevtjeneste til mindre pakker leveret til døren). Det er positivt at kunne konstatere, at både PostNord i Danmark og i Sverige siden årets udgang er det varemærke i branchen, som forbrugerne finder mest attraktivt. 

Opdateret dagsorden for bæredygtig logistik 

I 4. kvartal traf vi beslutning om nye mål til PostNords dagsorden for bæredygtig logistik. Dagsordenen strækker sig til midten af årtiet. Jeg er meget tilfreds med, at vi har lanceret en dagsorden, der helt klart vil bidrage til positive forandringer for borgerne i vores omgivelser. Den vil radikalt reducere klimaaftrykket fra transporter på det nordiske marked og give mulighed for at gøre PostNord helt fossilfri i 2030. Senest i 2027 skal alle vores transporter på "the last mile" være udledningsfri i hele Norden. 

Balance mellem omkostningsfokus og investeringer i virksomheden  

Inden for rammerne af vores forbedringsprogrammer og den omfattende transformation, vi gennemgår, satser vi fremadrettet på afbalancerede investeringer i teknologi og tilbud. Vi fortsætter også arbejdet med at reducere omkostningerne og øge produktiviteten på alle produktionstrin for at sikre vores fortsatte konkurrenceevne. 

Yderligere oplysninger 

Rapporten, præsentationsmateriale og video findes på vores koncernhjemmeside

Kontaktperson: Malin Nordén. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 2. februar 2022 kl. 08.30 CET. 
 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf.
+45 7011 1220
 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​

Abonner

Multimedia

Multimedia