PostNord AB udsteder virksomhedscertifikat

 

PostNord AB har i dag udført den første emission som led i et virksomhedscertifikatprogram. Certifikatprogrammet tilfører koncernen kortfristet driftsfinansiering og giver PostNord mulighed for at udstede virksomhedscertifikater inden for en ramme af 3 mia. SEK. Certifikaterne kan udstedes med en løbetid op til 12 måneder.

Programmet er arrangeret af Nordea Bank AB, og Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea og SEB er emissionsinstitutter.

Hvis du ønsker yderligere informationer, bedes du kontakte:
Oscar Hyléen, Chef Investor Relations, tlf. +46 10 436 41 91
PostNord Medierelationer, tlf. +46 10 436 10 10

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner