PostNord ansætter Henrik Holm i ny enhed i Logistik i Sverige

Report this content

Henrik Holm bliver chef for den nye enhed Road Freight, Air & Ocean i Logistik i Sverige.

Henrik Holm, 52 år, får ansvar for at udvikle og udvide den nationale og grænseoverskridende parti- og stykgodsvirksomhed i selskabet. Henrik Holm skal i sit nye job også fortsætte med at opbygge og forædle de eksisterende aktiviteter inden for vejtransport (NH Logistics) samt skibs- og flytransport (PEX Air & Ocean).

—­ Med Henrik Holms solide viden og erfaring inden for grænseoverskridende logistik bliver vores konkurrenceevne yderligere styrket på dette område. Ansættelsen er logisk og helt i overensstemmelse med vores strategi om at ekspandere vores logistikforretning for yderligere at udvide vores tilbud og positionere os som markedsførende i Norden, siger Anders Holm, chef for Logistik i Sverige.

Henrik Holm har over 30 års erfaring fra transportbranchen i Norden, heraf 20 år i forskellige lederstillinger. Han kommer fra en stilling som Head of Business Development i EDI-Soft A/S og har tidligere været administrerende direktør i DSV Road AB.

Den nye chef for Road Freight, Air & Ocean tiltræder 1. oktober 2012. Han indgår i Logistik i Sveriges ledelsesgruppe og refererer til Anders Holm.

Ved spørgsmål kontaktes:

PostNord Medierelationer +45 10 436 10 10

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia