PostNord bydes velkommen i The Pathways Coalition

Report this content

PostNord er som den første logistikaktør valgt ind i The Pathways Coalition. Koalitionen arbejder på at fremme bæredygtig transport. Målet er at skabe forudsætninger for den historisk hurtige omstilling, der er nødvendig for at opnå et fossilfrit kommercielt transportsystem senest i 2050.

Transport er den næststørste kilde til den globale CO2-udledning. For at nå Parisaftalens klimamål skal den tunge transport være helt fossilfri. Hvis det skal lykkes, kræver det dramatiske ændringer i alle sektorer i form af ny teknologi, ny infrastruktur, helt nye forretningsmodeller og samarbejde mellem og i flere brancher. The Pathways Coalition blev på den baggrund oprettet af en række parter, der repræsenterer forskellige dele af værdikæden. PostNords medlemskab supplerer arbejdet med et vigtigt perspektiv – logistikoperatørens.

Koalitionen består i forvejen af E.ON, H&M Group, Scania, Siemens og Ericsson. PostNord bidrager som den første logistikaktør i koalitionen med vigtig viden om transportområdet.

– Med PostNord ombord vil vi nu kunne øge tempoet i forandringsarbejdet. Vi er nødt til at arbejde i hele værdikæden for at kunne fremme omstillingen til et bæredygtigt transportsystem. Vi stræber derfor efter at få alle dele af værdikæden med – lige fra transportkøbere til logistikoperatører. PostNord har som Nordens største logistikoperatør stor indflydelse på branchen som helhed og er dermed en meget velegnet repræsentant i koalitionen. Det betyder utrolig meget at have en logistikaktør, der forstår alle de operationelle udfordringer ved at gå over til fossilfri transport, siger Anders Bylund, seniorrådgiver i Siemens Nordic og formand for styregruppen i koalitionen.

PostNords bæredygtighedsdagsorden er baseret på FN's globale mål for bæredygtig udvikling. I 2020 opnåede koncernen sit klimamål om at reducere sit CO2-aftryk med 40 pct. i forhold til niveauet i 2009. Målet er nu, at al koncernens transport i Norden skal være fossilfri i 2030. Medlemskabet af The Pathways Coalition er et vigtigt skridt mod at nå dette mål, fordi PostNord via samarbejdet aktivt bidrager til at fremme omstillingen af hele logistikbranchen.

Jeg er meget glad for, at PostNord som den første logistikaktør er blevet medlem af The Pathways Coalition. Vi har en klar bæredygtighedsdagsorden, og samarbejdet mellem forskellige aktører er afgørende for vores succes. Jeg er overbevist om, at vi med vores erfaring kan bidrage til koalitionens arbejde med vigtig viden og på den måde være med til at fremme omstillingen til et bæredygtigt transportsystem, siger Annemarie Gardshol, PostNords administrerende direktør og koncernchef.

Om The Pathways Coalition

The Pathways Coalition er et samarbejde mellem flere brancheførende virksomheder i transportværdikæden om at fremskynde arbejdet med at opnå fossilfri tung transport. Det blev startet af E.ON, H&M Group, Scania og Siemens. Senere er Ericsson kommet til og nu også den første logistikaktør – PostNord. Koalitionen mødes regelmæssigt for at evaluere samarbejdet og sætte den fremtidige kurs. Medlemmerne af The Pathways Coalition har forpligtet sig i forhold til samarbejdets vision om at opnå fuld fossil frihed senest i 2050, men også til at bidrage aktivt i samarbejdet om ressourcerne i overensstemmelse med de fælles beslutninger.

Læs mere om arbejdet: About The Pathways Coalition

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​

Abonner

Multimedia

Multimedia