PostNord etablerer obligationsprogram

PostNord AB har den 27 juni 2012 fået den svenske Finansinspektionens godkendelse og registrering af prospekt for udgivelse af Medium Term Notes (MTN). Programmet har en låneramme på 6 milliarder svenske kroner og giver mulighed for at udstede obligationer på det svenske marked.

Prospektet er offentliggjort på PostNords hjemmeside www.postnord.com samt på www.finansinspektionen.se

” Vores strategi omfatter omstilling af virksomheden for at sikre rentabiliteten i brevvirksomheden og udvikle vores position inden for logistik. Effektiv finansiering er en central forudsætning for dette arbejde. Gennem etableringen af obligationsprogrammet får vi nye muligheder for at diversificere vores finansiering”, udtaler Torsten Fels, fungerende CFO.

SEB står som hovedbank og er også emissionsinstitut sammen med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken Capital Markets og Swedbank.

Ved spørgsmål kontaktes:
Oscar Hyléen, chef for Investor Relations, +46 10 436 41 91

Per Ljungberg, chef for Medierelationer, via PostNord Medierelationer +46 10 436 10 10

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner