PostNord køber Itellas print- og kuverteringsvirksomhed i Polen

PostNord har indgået aftale om køb af aktiver i Itellas print- og kuverteringsvirksomhed i Polen. Opkøbet betyder, at PostNords forretningsområde Strålfors styrker sin position på det polske marked for kommunikationsløsninger.

Strålfors udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber stærkere og mere personlige kunderelationer. Et af Strålfors' fokusområder er løsninger til fysisk og digital individualiseret kundekommunikation.

De aktiviteter i Itella i Polen, som PostNord har indgået aftale om at købe, håndterede store mængder brevudsendelser fra enheden i Warszawa. I 2012 blev der foretaget ca. 60 mio. udsendelser, og de har 50 fastansatte medarbejdere.

- Med dette opkøb fortsætter vi med at gennemføre vores strategi om at tilbyde et bredt udvalg af kommunikationsløsninger til vores kunder. Vi styrker vores tilstedeværelse i Polen og skaber mulighed for fortsat vækst på et interessant marked, siger Per Samuelson, administrerende direktør, Strålfors AB.

Informationen er af en sådan art, at PostNord AB (publ) skal offentliggøre den i henhold til loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen blev indleveret til offentliggørelse den 22. juli 2013

For yderligere information, kontakt:
Per Samuelson, administrerende direktør, Strålfors AB, +46 70 858 54 40

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38.3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner