PostNord overtager Harlem Transport i Norge

PostNord AB har indgået aftale om kontant overtagelse af 100% af aktierne i logistikvirksomheden Harlem Transport AS. Med overtagelsen supplerer PostNord sine eksisterende aktiviteter i Norge og styrker yderligere koncernens position på det voksende norske logistikmarked.

Harlem Transport er en velrenommeret transport- og logistikvirksomhed med hjemsted i Norge. Virksomheden tilbyder primært tjenesteydelser inden for transport af partigods på følgende fire områder; dagligvarehandel, industri, shipping samt affald og genbrug. Virksomheden indtager en stærk position som logistikleverandør til dagligvarebranchen og har indgået aftaler med en række større aktører i branchen. I 2011 omsatte Harlem Transport for NOK 292 mio. og der var 211 medarbejdere.

PostNords logistikvirksomhed i Sverige, Danmark, Norge og Finland omsatte i 2011 for ca. SEK 13 mia. Virksomheden har med sine aktiviteter fokus på pakke, palle, ekspres og tredjepartslogistik. PostNords logistikforretning i Norge udføres gennem Tollpost Globe AS, som med en omsætning på NOK 2,7 mia. hører til Norges tre største logistikvirksomheder.

- Vi fortsætter med at implementere vores strategi ved at tilbyde helhedsløsninger og grænseoverskridende logistikkapacitet i Norden. Overtagelsen af Harlem Transport udgør et vigtigt supplement til vores succesfulde logistikforretning i Norge, siger Lars Idermark, som er administrerende direktør og koncernchef for PostNord.

- Harlem Transport er en veldrevet virksomhed med solide kompetencer. Med overtagelsen styrker vi yderligere vores position på det voksende norske logistikmarked, primært på dagligvareområdet, fortæller Henrik Höjsgaard, som er chef for forretningsområdet Logistik i PostNord.

Transaktionen forudsætter bl.a. en godkendelse fra de norske konkurrencemyndigheder.

Denne information fra PostNord AB (publ) overholder kravene til offentliggørelse i svensk lov om værdipapirmarkedet og/eller svensk lov om handel med finansielle instrumenter. Informationen blev offentliggjort den 14 september 2012, kl. 15.30, CET.


Ved spørgsmål kontaktes:
Lars Kaspersen, Kommunikationschef Danmark PostNord, 45 24 63 61 14

Om PostNord
PostNord blev etableret i 2009 som et resultat af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra og inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og omkring 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i de tre forretningsområder Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om PostNord på www.postnord.com.

Om Tollpost Globe
Tollpost Globe indgår i PostNord-koncernen og er blandt Norges tre største transportvirksomheder. Virksomheden havde i 2011 en omsætning på ca. NOK 2,7 mia. samt 900 medarbejdere og 700 chauffører fordelt på 29 afdelinger. Virksomheden håndterer ca. 60.000 pakker hver dag, og hovedkontoret ligger i Oslo.


Tags:

Abonner