PostNord Strålfors Group AB (Strålfors) har til hensigt at sælge sine datterselskaber i Storbritannien, Polen og Frankrig

Læse original

I efteråret 2015 blev det besluttet at integrere Strålfors i PostNord-koncernen. Integrationsarbejdet er i gang, og som et led i dette har Strålfors til hensigt at sælge de virksomheder, der ligger uden for Norden.

Strålfors har indgået aftale med AURELIUS Wachstumskapital om at sælge sine datterselskaber i England og Polen. Strålfors har også drøftet et muligt salg af Strålfors' datterselskab i Frankrig med virksomheden AURELIUS Wachstumskapital og dennes partner Coliseum. Coliseum har en option på køb af aktierne i selskabet. Salget af Strålfors' datterselskaber i Storbritannien og Polen afhænger af, at visse betingelser opfyldes (f.eks. konkurrencestyrelsens godkendelse i Polen). 

– PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden, og det er Strålfors' rolle at være den førende leverandør af kanaluafhængige kundekommunikationsløsninger. Det betyder, at vi nu vil koncentrere os om vores aktiviteter i Norden. Det betyder også, at vores datterselskaber i Storbritannien, Polen og Frankrig vil få meget bedre forudsætninger for at udvikle sig med en anden ejer, siger Annemarie Gardshol, CEO i PostNord Strålfors Group AB. 

– Vi er glade for at blive de nye ejere af Strålfors' virksomheder i Polen og Storbritannien. Vi vil sammen med ledelsen og medarbejderne bygge videre på den nuværende forretningsmodel og kunderne samt udvikle nye aktiviteter, siger Carsten Adel-Hadi, CEO i AURELIUS Wachstumskapital. 

Det berører ca. 400 medarbejdere i virksomhederne i Frankrig, Polen og Storbritannien. I Frankrig er den obligatoriske informationsprocedure indledt som følge af Coliseums option. 

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Emma Riblom. PostNord Group AB er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 5 juli 2016 kl. 10.00 CET.

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38.3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner