PostNord udsteder obligationer for 550 mio. SEK

PostNord AB har idag gennemført en obligationsemission af 550 mio. SEK. Obligationslånet er 5-årig og forfalder 1 April, 2019. Lånet løber med en variabel rente på 3-måneders STIBOR + 85 rentepunkter. Udstedelsen sker inden for rammerne af Medium Term Note programmet, og obligationen noteres på NASDAQ OMX Stockholm.

Transaktionen er gennemført af Danske Bank og Nordea i fællesskab.

Der er tale om informationer, som PostNord AB er forpligtet til at offentliggøre i henhold til loven om værdipapirermarkedet og/eller svensk lov om handel med finansielle instrumenter. Informationerne blev offentliggjort 25. Marts 2014.

PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på SEK 40 mia. og 39.000 medarbejdere. Vi møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med koncernkontor i Solna i Sverige. www.postnord.com

Abonner