PostNord udsteder obligationer i SEK

Report this content
Læse original

PostNord AB (publ) gennemførte i går en obligationsudstedelse på i alt 1,3 mia. SEK, heraf 500 mio. SEK med tre års løbetid og 800 mio. SEK med fem års løbetid. Interessen for obligationerne var meget stor, og udstedelsen blev overtegnet.

Likviderne fra udstedelsen skal først og fremmest bruges til refinansiering af udestående lån. PostNord noterer obligationerne på Nasdaq OMX Stockholm. 

Handelsbanken, Nordea og Danske Bank var Joint Lead Managers for transaktionen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01. 

Kontaktperson Thomas Backteman. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 6. september 2018 kl. 14.30 CET. 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner