PostNord udsteder virksomhedsobligationer for 2 mia. SEK.

PostNord A/S har i dag gennemført en emission af obligationer til en samlet værdi af 2 mia. SEK. Obligationslånene er 5-årige og forfalder den 20. september 2017. Det ene lån på 1 milliard SEK løber med en fast rente på 3,125%, og det andet lån på 1 milliard SEK løber med en variabel rente på 3-måneders STIBOR + 150 rentepunkter.

Udstedelsen sker inden for rammerne af det Medium Term Note program, der blev etableret i juni 2012 med det formål at give koncernen større fleksibilitet i finansieringen af omstruktureringer og nye opkøb. Programmet har en låneramme på 6 mia. SEK. og giver mulighed for at udstede obligationer på det svenske marked.

Transaktionen er gennemført af SEB og Danske Bank i fællesskab. Obligationerne noteres på NASDAQ OMX Stockholm.

Der er tale om informationer, som PostNord A/S er forpligtet til at offentliggøre i henhold til loven om værdipapirermarkedet og/eller svensk lov om handel med finansielle instrumenter. Informationerne blev offentliggjort 13 september og 15:00 CET, 2012.

Ved spørgsmål kontaktes:
Oscar Hyléen, chef for Investor Relations, +46 10 436 41 91
PostNord Medierelationer +46 10 436 10 10

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Abonner