PostNord viser vejen med ny dagsorden for bæredygtig logistik

Report this content

PostNord spiller som en førende aktør inden for pakke- og logistiktjenester en central rolle for det nordiske erhvervsliv og samfund. Det er vores ambition at gøre hverdagen lettere og gå forrest inden for bæredygtig logistik. Efter længe at have arbejdet systematisk og succesrigt med bæredygtighed har vi vedtaget en ny ambitiøs dagsorden for at drive forandringerne i hele branchen.

 PostNord har defineret tre klare forpligtelser inden for bæredygtig logistik:

  •  Vi udviser klimalederskab.
  • Vi værner om vores medarbejdere.
  • Vi udnytter styrken i mangfoldighed.
     

Vi udviser klimalederskab

Hele transportsektoren er nødt til at gennemgå en gigantisk omstilling for at kunne løse klimakrisen. PostNord påtager sig derfor lederrollen for at sikre en nordisk infrastruktur til fossilfri transport i 2030. Vi har forpligtet os til at vise, at det er muligt at omstille til helt fossilfri transport, og det omfatter de mere end 13.000 køretøjer, vi og vores partnere kører med på de nordiske veje. Det er en milepæl på vejen mod 2030, at alle vores transporter på "the last mile" skal være udledningsfrie i hele Norden senest i 2027.

Fremskridt kræver partnerskaber med kunder og andre aktører, både i og uden for transportsektoren. Og det forudsætter, at energisektoren omstiller til vedvarende energiproduktion så hurtigt som muligt. Andre succesfaktorer er tempoet i udviklingen af el-køretøjer, hvor hurtigt ladeinfrastrukturen udbygges, og væksten i produktion af biobrændstoffer.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi har en tydelig dagsorden for bæredygtig logistik. Den vil bidrage til positive forandringer for borgerne i vores omgivelser, og den vil radikalt reducere klimaaftrykket fra transporter på det nordiske marked samt give mulighed for at gøre PostNord helt fossilfri i 2030, siger Annemarie Gardshol, koncernens administrerende direktør.

Vi værner om vores medarbejdere

PostNord arbejder for at skabe sikre arbejdspladser og fair vilkår, både når det gælder vores egne medarbejdere og andre, der arbejder for os. Et forbedret arbejdsmiljø er en vigtig del af bæredygtighedsdagsordenen, og målet er, at ingen medarbejder – ansat eller ekstern – skal føle sig utryg på arbejdspladsen.

Visionen for vores arbejde er en kultur og en adfærd, der minimerer antallet af arbejdsskader og forhindrer dødsulykker på arbejdspladsen.

PostNord har for at nå det mål tilsluttet sig initiativet Responsible Trucking Platform og tilpasser vores aktiviteter til Responsible Trucking Social Guidelines. Et eksempel er, at alle PostNords nordiske terminaler, der er tilgængelige for eksterne chauffører, senest i 2025 skal tilbyde adgang til toiletter, drikkevand og beskyttelse mod dårlige vejrforhold under lastning og losning, siger Annemarie Gardshol.

Vi udnytter styrken i mangfoldighed

PostNord-koncernens medarbejdere og alle, der arbejder med eller for PostNord, repræsenterer en stor mangfoldighed af baggrunde, kompetencer og perspektiver. Vi arbejder aktivt for at udnytte styrken i denne mangfoldighed gennem lederskab baseret på ansvar, mod og engagement.

PostNord står for en kultur, hvor alle kan føle sig respekteret og lyttet til, og som sikrer, at vi udnytter hele den kollektive kompetence og indsigt, der findes i vores store virksomhed, siger Annemarie Gardshol.

   

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf.
+45 7011 1220
 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia