PostNords års- og bæredygtighedsrapport 2014

PostNords års- og bæredygtighedsrapport rapport for 2014 offentliggjøres i dag på dansk, svensk og engelsk på www.postnord.com/da/Investor-relations. Bæredygtighedsrapporten, som er en del af årsrapporten, rapporteres i overensstemmelse med Global Reporting Initiatives retningslinjer G4.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse den 23. marts 2015 kl. 10.00 CET.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2014 en omsætning på 40 mia. SEK og 38.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com