PostNords års- og bæredygtighedsrapport 2019

Læse original

PostNords års- og bæredygtighedsrapport for 2019 offentliggøres i dag på dansk, svensk og engelsk på http://www.postnord.com/arsrapport2019. Bæredygtighedsrapporten, som er en del af årsrapporten, udarbejdes i henhold til den svenske årsregnskabslov (ÅRL) og GRI-standarderne.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01. 

Kontaktperson Malin Nordén: PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 11. marts 2020 kl. 11.00 CET.

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen ca. 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38,3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38.3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links