PostNords ejere foreslår Christian Jansson som ny bestyrelsesformand

Læse original

PostNord AB's ejere foreslår i dag, at Christian W Jansson vælges som ny bestyrelsesformand på en ekstraordinær generalforsamling. Ejerne foreslår endvidere, at Christian Frigast vælges som næstformand for bestyrelsen.

PostNords nuværende bestyrelsesformand Jens Moberg meddelte den 30. januar 2018, at han efter fem år på posten ikke stod til rådighed for genvalg. Jens Moberg meddelte dog ejerne, at han havde til hensigt at blive på posten som bestyrelsesformand, indtil hans efterfølger var fundet. Jens Moberg blev på denne baggrund valgt som bestyrelsesformand på generalforsamlingen den 26. april 2018.

Også Anitra Steen har meddelt ejerne, at hun stiller sit mandat som bestyrelsesmedlem til rådighed. 

PostNords ejere foreslår nu nyvalg af Christian W Jansson til at efterfølge Jens Moberg som formand for bestyrelsen og Christian Frigast til at efterfølge bestyrelsesmedlem Anitra Steen som næstformand for bestyrelsen.

Christian W Jansson er født i 1949. Han er civiløkonom og æresdoktor (Ek. Dr h.c.) ved Lunds universitet. Han arbejder i dag primært med udvikling af startupvirksomheder og med bestyrelsesarbejde. Han er bl.a. bestyrelsesformand i Accumbo AB, i Random Walk Imaging AB (og selskabets moderselskab Collodial Resources AB) og bestyrelsesmedlem i Excillum. Han har tidligere bl.a. været administrerende direktør i KappAhl og administrerende direktør i Ellos. Han har også været bestyrelsesformand i Apoteket AB og i Svensk Handel.

Christian Frigast er født i 1951. Han er cand. polit. fra Københavns universitet. Frigast er Partner og formand i Axcel Management A/S, et selskab, han var med til at grundlægge i 1994, og hvor han var Managing Partner indtil 2016. Han er i dag bl.a. også bestyrelsesformand i Danmarks Skibskredit Holding A/S og i EKF - Danmarks Eksportkredit, næstformand for bestyrelsen i Pandora A/S og bestyrelsesmedlem i Nordic Waterproofing A/S.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med alle beslutningsforslag vil om kort tid være tilgængelig bl.a. på www.postnord.com

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links