PostNords ejere står bag omstillingen i Danmark

Læse original

PostNords ejere, den danske og svenske stat har i dag  - fredag 20. oktober – indgået en aftale, hvor ejerne støtter transformationen af den danske del af PostNord med 2,2 mia. SEK. 

Aftalen er bygget sådan op, at den danske stat bidrager med 1,533 mia. SEK, som skal gå til at opretholde postomdelingen og specifikt til at klare de ekstra omkostninger i forbindelse med opsigelsen af de danske medarbejdere på særlige vilkår. Desuden udgør cirka 267 mio. SEK et egenkapitalbidrag fra den danske stat og cirka 400 mio. SEK udgør et egenkapitalbidrag fra den svenske stat. 

- Digitaliseringen betyder, at det er nødvendigt med en markant omstilling af den danske virksomhed. Vi er derfor meget glade for, at ejerne er blevet enige om en finansiering og står sammen om at bakke op om PostNords virksomhed. Det betyder, at vi kan holde tempoet i omstillingen af den danske virksomhed. Sammen med de varslede ændringer i den svenske postlov skaber det de bedste forudsætninger for koncernens fortsatte stabilitet og strategiske udvikling, siger Jens Moberg, PostNords bestyrelsesformand.

Når omstillingen er gennemført, kan vi opretholde vores samfundsservice med en lønsom brevvirksomhed, selv om der er lave brevmængder i Danmark. Og vi kommer til at blive rollemodel for alle postselskaber i verden, som også oplever faldende brevmængder.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Emma Riblom. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 20. oktober 2017 kl. 15.30 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner