PostNords ordinære generalforsamling 2018

Læse original

PostNords ordinære generalforsamling fandt sted den 26. april 2018. Generalforsamlingen valgte bl.a. bestyrelse og revisorer og besluttede, at der ikke udloddes udbytte til ejerne.

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Michael Birch, som er selskabsdirektør i Transportministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, som er kansliråd i Näringsdepartementet i Sverige. 

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling: 

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelser og balancer for 2017 for PostNord AB og PostNord-koncernen. 

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om, at der ikke udloddes udbytte. 

Der blev bevilliget decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2017. 

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer, og disse blev vedtaget af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt de forelagte forslag til vederlag til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.  

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Som formand for bestyrelsen genvalgtes Jens Moberg. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Måns Carlson, Christian Ellegaard, Peder Lundquist og Anitra Steen. Generalforsamlingen valgte Sonat Burman Olsson, Ulrica Messing og Charlotte Strand som nye medlemmer af bestyrelsen. Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad og Jesper Lok har ikke ønsket genvalg. 

Sonat Burman Olsson er født i 1958. Hun er civiløkonom og har en Executive MBA fra Uppsala universitet samt uddannelser i Strategic Retail Management fra Oxford University og Harvard Business School. Hun er bestyrelsesmedlem i iZettle AB, Lindab International AB og er nomineret som bestyrelsesmedlem i Lantmännen. Hun har tidligere bl.a. været koncernchef og administrerende direktør i COOP Sverige, viceadministrerende direktør og CFO i ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies & Initiatives, Electrolux Group. Hun har også bl.a. været bestyrelsesformand i Svensk Dagligvaruhandel samt bestyrelsesmedlem i Svensk Handel og Tredje AP-fonden. 

Ulrica Messing er født i 1968. Hun er bestyrelsesformand i Astrid Lindgrens Värld, Göteborgs Hamn samt ALMI Invest Småland & Öarna AB. Hun er vice bestyrelsesformand i Wallenstam og bestyrelsesmedlem i bl.a. Länsförsäkringar Fondförvaltning.Hun har tidligere bl.a. været riksdagsmedlem og minister i Näringsdepartementet (infrastrukturminister), i Kulturdepartementet (med ansvar for integrations- og ungdomsanliggender) og i Arbetsmarknadsdepartementet (arbejdsrets- og ligestillingsminister). 

Charlotte Strand er født i 1961. Hun har en Master of Science (M. Sc.) i økonomi fra Århus Universitet og en række managementuddannelser bl.a. fra IMD og INSEAD. Hun er bestyrelsesmedlem i Per Aarsleff A/S og Flügger A/S og var i perioden 2006-2017 efter en række forskellige stillinger i DONG Energy CFO for forretningsområderne Oil & Gas samt Wind Power i DONG Energy (nu Ørsted).

Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling. Statsautoriseret revisor Tomas Gerhardsson er udpeget som ledende revisor. 

Et fuldstændigt referat bliver offentliggjort på postnord.com.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: PostNord Medierelationer, tlf. 010-436 10 10, e-mail press@postnord.com 

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 26. april kl. 16.30 CET. 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2017 havde koncernen ca. 31.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Om os

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed​er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2020 havde koncernen ca. 28.000 medarbejdere og en omsætning på 38,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com​

Abonner

Dokumenter og links