PostNords ordinære generalforsamling 2019

Læse original

PostNords ordinære generalforsamling fandt sted den 24. april 2019. Generalforsamlingen valgte bl.a. bestyrelse og revisorer og besluttede, at der ikke udloddes udbytte til ejerne.

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Michael Birch, som er selskabsdirektør i Transportministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, som er kansliråd i Näringsdepartementet i Sverige. 

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling:  

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelser og balancer for 2018 for PostNord AB og PostNord-koncernen. 

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om, at der ikke udloddes udbytte. 

Der blev bevilliget decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2018. 

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer, og disse blev vedtaget af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt de forelagte forslag til vederlag til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.  

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Som formand for bestyrelsen genvalgtes Christian Jansson. Generalforsamlingen genvalgte næstformand Christian Frigast og bestyrelsesmedlemmerne Måns Carlson, Christian Ellegaard, Sonat Burman Olsson, Peder Lundquist, Ulrica Messing og Charlotte Strand.

Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling. Statsautoriseret revisor Tomas Gerhardsson er udpeget som ledende revisor. 

Et fuldstændigt referat bliver offentliggjort på postnord.com.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01 

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 24. april 2019 kl. 16.30 CET. 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på 37,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links