PostNords ordinære generalforsamling 2022

Report this content

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i PostNord AB (publ) 26. april 2022. Generalforsamlingen valgte bl.a. bestyrelse samt revisorer og besluttede, at der ikke udloddes udbytte til ejerne.

PostNord AB (publ) ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.) og er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Den danske stat var på generalforsamlingen repræsenteret af Michael Birch, der er selskabsdirektør i Transportministeriet i Danmark, og den svenske stat var repræsenteret af Christine Leandersson, som er ämnesråd i Näringsdepartementet i Sverige.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling:

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelser og balancer for 2021 for PostNord AB (publ) og PostNord-koncernen.

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om, at der ikke udloddes udbytte.

Der meddeltes decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2021.

Generalforamlingen godkendte vederlagsrapporten. 

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til uændrede retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt de forelagte forslag til vederlag til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Christian Jansson blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte Christian Frigast som næstformand for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne Sonat Burman Olsson, Peder Lundquist, Hillevi Engström, Susanne Hundsbæk-Pedersen, Erik Sandstedt og Charlotte Strand. Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at genvælge revisionsselskabet KPMG AB som revisor indtil afslutningen af næste generalforsamling. Statsautoriseret revisor Tomas Gerhardsson er udpeget som ledende revisor. 

Generalforsamlingen blev afholdt via elektronisk opkobling i overensstemmelse med loven om midlertidige undtagelser for at understøtte afviklingen af selskabs- og foreningsgeneralforsamlinger (2020:198).

Generalforsamlingen var ikke åben for offentligheden. Den administrerende direktørs beretning blev optaget på forhånd og findes på PostNords hjemmeside.
 

Et fuldstændigt referat bliver offentliggjort på postnord.com.
 
Kontaktperson Malin Nordén. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson den 26. april 2022 kl.
16.30.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf.
+45 7011 1220
 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2021 havde koncernen ca. 28.500 medarbejdere og en omsætning på 40,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner