Regnskabsmeddelelse 2018: Et intensivt kvartal med fortsat god leveringskvalitet

Report this content
Læse original

OKTOBER-DECEMBER 2018

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.225 mio. (10.065 mio.), der renset for valutakurseffekter giver en negativ organisk vækst på -0,4%
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 193 mio. (272 mio.)
 • Det justerede driftsresultat, ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde SEK 200 mio. (272 mio.)
 • Periodens resultat var SEK 123 mio. (207 mio.)
 • Resultat pr. aktie var SEK 0,06 (0,10)
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 617 mio. (-181 mio.)

JANUAR-DECEMBER 2018

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 37.669 mio. (37.007 mio.), der renset for valutakurseffekter giver en negativ organisk vækst på -0,3%
 • Driftsresultatet udgjorde SEK -855 mio. (-124 mio.)
 • Det justerede driftsresultat, ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde SEK 129 mio. (338 mio.)
 • Periodens resultat var SEK -1.067 mio. (-337 mio.)
 • Resultat pr. aktie var SEK -0,53 (-0,17)
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 2.083 mio. (1.361 mio.)

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

4. kvartal er PostNords mest intensive periode, fordi julehandlen allerede begynder Black Friday. Der skal håndteres store pakkemængder i perioden. E-handlen i Norden steg markant i 4. kvartal i forhold til året før. Takket være omfattende planlægning og grundige forberedelser hele året var vores leveringskvalitet god i hele perioden. Vi udnyttede vores ressourcer maksimalt og udvidede med ekstra medarbejdere. Volumenvæksten var fortsat stærk også inden for andre logistiktjenester. I 2019 udvider vi kapaciteten bl.a. med fortsat kraftig øgning af antallet af udleveringssteder i hele Norden. I Danmark er det f.eks. målet at udvide med 500 nye udleveringssteder. Vi vil sammen med vores kunder udvikle vores tjenester, så terminaler og køretøjer i større udstrækning kan udnyttes hele døgnet og alle ugens dage for at kunne håndtere fremtidig vækst. Det forbedrer vores effektivitet, men giver os også mulighed for at tilbyde flere kundetilpassede leveringsløsninger som f.eks. levering samme dag.

Brevmængderne falder hurtigt i Sverige, og der er i både Sverige og Danmark brug for en dialog om, hvordan postbefordringspligten skal udformes, når mængderne bliver mindre og mindre. Hvis postbefordringspligten skal kunne udføres på en økonomisk bæredygtig måde, er det nødvendigt at gøre reguleringen mere forudsigelig og fleksibel samt tillade både større indtægter og muligheder for at begrænse distributionsomkostningerne. Det er bl.a. meget vigtigt, at PostNord får mulighed for at gennemføre gradvise justeringer af brevportoen i Sverige for at kunne dække de stigende omkostninger pr. omdelt brev og på den måde gøre det muligt at opretholde postbefordringspligten på længere sigt.

4. kvartal 2018 gav et positivt, men ikke helt tilfredsstillende resultat. Den svenske virksomhed har kompenseret for en del af sine ekstra omkostninger i forbindelse med julen med et kapacitetstillæg på SEK 4 ekstra pr. pakke, men det store fald i brevmængderne har sammen med den aktuelle regulering medført faldende marginaler i brevvirksomheden. Virksomheden i Danmark giver fortsat underskud, men resultatet forbedres, efterhånden som omstillingen til den nye servicemodel gennemføres. Den tidligere varslede kapitaltilførsel fra ejerne på SEK 667 mio. er i kvartalet udbetalt med SEK 267 mio. fra den danske stat og SEK 400 mio. fra den svenske stat. PostNord har dermed i alt modtaget SEK 2.200 mio. til omstillingsarbejdet i både Danmark og Sverige.

Vi arbejder fortsat målbevidst på at reducere vores klimapåvirkning, f.eks. med en stadig mere eldrevet køretøjsflåde, brug af brændstof med mindre miljøpåvirkning, færre flytransporter og IT-systemer, der effektiviserer levering og reducerer antallet af kørte kilometer. I december opnåede vi guldniveau i International Post Corporations (IPC) årlige bæredygtige vurdering af 20 postoperatører. Det var det femte år blandt seks bedste af i alt 20 postoperatører.

Nu er der gået endnu et år, og jeg kan gøre status over 2018 og konstatere, at vores fremtidsstrategi fungerer godt. Men jeg må også konstatere, at strategien i vidt omfang afhænger af, at diskussionerne om postbefordringspligten i både Sverige og Danmark fører til en regulering, der giver mulighed for økonomisk bæredygtige resultater.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 1. februar 2019 kl. 08.00 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på 37,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links