Regnskabsmeddelelse 2019: Stærk resultatforbedring i løbet af året

Report this content
Læse original

4. kvartal 2019*

•    Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.267 mio. (10.225 mio.), hvilket giver en negativ organisk vækst på 0,4%
•    Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 181 mio. (200 mio.)
•    Driftsresultatet udgjorde SEK 35 mio. (193 mio.)
•    Periodens resultat var SEK -73 mio. (123 mio.)
•    Resultat pr. aktie var SEK -0,04 (0,06)
•    Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.205 mio. (617 mio.)

Hele året, januar–december 2019 *

•    Nettoomsætningen udgjorde SEK 38.278 mio. (37.669 mio.), hvilket giver en organisk vækst på 0,6%
•    Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 541 mio. (129 mio.)
•    Driftsresultatet udgjorde SEK 184 mio. (-855 mio.)
•    Periodens resultat var SEK -239 mio. (-1.067 mio.)
•    Resultat pr. aktie var SEK -0,12 (-0,53)
•    Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 2.132 mio. (2.083 mio.)


* Koncernen anvender IFRS 16 Leasingaftaler pr. 1. januar 2019. I overensstemmelse med IFRS 16 er sammenligningstallene ikke omregnet.

Kommentar fra Annemarie Gardshol, direktør og koncernchef

•    Stærk resultatforbedring på grund af løbende omstillingsarbejde.
•    E-handlen fortsætter med at vokse – B2C-mængderne steg med 10% for hele året.
•    Digitaliseringen fortsætter, og brevmængderne faldt i 2019 med 13% i Danmark og 8% i Sverige.
•    Leveringskvaliteten for breve overgik kravene i Danmark og Sverige.
•    Image og kundetilfredshed blev forbedret i årets løb. 


I 4. kvartal var omsætningen på niveau med samme periode året før, og for hele året steg omsætningen til SEK 38.278 mio. (37.669 mio.). Det justerede driftsresultat i kvartalet udgjorde SEK 181 mio. (200 mio.) og for hele året SEK 541 mio. (129 mio.). Det forbedrede resultat for hele året skyldes primært effektivitetsforbedringer og en god prisudvikling.
 

De udfordringer, der følger af den stigende digitalisering og de faldende brevmængder, håndterer vi med omstilling af brevvirksomheden. I Danmark, hvor brevmængderne er faldet med 75% gennem de seneste 10 år, har vi med succes ændret måden at arbejde med brevdistribution på, og vi har siden 2016 reduceret bemandingen svarende til ca. 4.000 heltidsstillinger. I Sverige har vi i mange år tilpasset virksomheden for at kunne håndtere volumennedgangen, og i 2019 blev arbejdsstyrken i den svenske brevvirksomhed reduceret svarende til omkring 800 heltidsstillinger.

E-handlen driver stadig væksten i logistikvirksomheden, og vi har i kvartalet leveret ca. 50 mio. pakker. I forhold til 4. kvartal 2018 steg B2C-mængderne med 6% og for hele året med 10%. Vores strategi om at opfylde forbrugernes behov og imødekomme kundernes vækst er en succes. Vi har i 2019 investeret ca. SEK 1,4 mia. i bl.a. pakketerminaler, sorteringsmaskiner, køretøjer og digital udvikling. 

Vi er stolte af at have ansvaret for befordringspligten i Danmark og Sverige og udnytter de muligheder en ændret regulering giver os. Vi konstaterer dog, at der er brug for yderligere regulatoriske ændringer for at sikre en økonomisk bæredygtig virksomhed. Vi fortsætter derfor den konstruktive dialog om fremtidens brevservice med politikerne. I Danmark skal der indgås en ny aftale om befordringspligten. Da man ikke nåede dette inden aftaleperiodens udløb i december 2019, blev den nuværende aftale forlænget med seks måneder, og PostNord Danmark får et tilskud på omkring DKK 100 mio. til postbefordring i første halvår 2020. I Sverige har vi fået mulighed for at gennemføre den portostigning, der trådte i kraft 1. januar 2020. Arbejdet med at se på en fremtidig model med omdeling hver anden dag på det svenske marked skrider frem. 

Vi har i kvartalet leveret omkring 410 mio. breve. Mængderne faldt med 7% i forhold til 4. kvartal 2018. Brevkvaliteten i Sverige var i kvartalet 97,6%, og 97,7% for hele året. De tilsvarende tal for Brevet i Danmark er 95,1% og 95,4%. 

Den 1. november tiltrådte jeg som administrerende direktør og koncernchef, og Peter Kjær Jensen tiltrådte som viceadministrerende direktør. Koncernen er midt i et paradigmeskift på grund af ændrede kommunikations- og forbrugsmønstre. PostNords fremtid ligger i pakkeforretningen. Samtidig har vi stort fokus på at sikre en god postservice til alle indbyggere i Danmark og Sverige. Nu ser vi frem til et nyt og spændende år i forandringens tegn!
 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Malin Nordén. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 30. januar 2020 kl. 08.00 (CET). 
 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2019 havde koncernen ca. 29.000 medarbejdere og en omsætning på 38,3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links