Stærkt 1. kvartal 2019 i en tid med udfordringer

Læse original

1. kvartal 2019 *

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.471 mio. (9.102 mio.), hvilket gav en organisk vækst på 2%
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 162 mio. (-74 mio.)
  • Periodens resultat var SEK 56 mio. (-167 mio.)
  • Resultat pr. aktie var SEK 0,03 (-0,08)
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 435 mio. (-25 mio.)

* Sammenligningstallene er ikke omregnet i forhold til IFRS 16, Leasingaftaler.

Kommentar fra Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef

Når PostNord i dag offentliggør resultatet for 1. kvartal 2019 sker det under ledelse af Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef. PostNord er nødt til fortsat at omstille sig i et højere tempo både til det vigende brevmarked og det voksende pakkemarked uden at risikere forringelser af kvalitet og service. I april blev der gennemført ændringer i topledelsen, og den daværende administrerende direktør og CFO forlod selskabet. Den nye ledelse arbejder nu med at udforme en plan for gennemførelse af de ændringer, som er nødvendige for, at PostNord kan håndtere forandringerne i omverdenen og dermed styrke sin førende position i Norden.

- Jeg har arbejdet i koncernen i syv år og er meget stolt af alle de fantastiske medarbejdere, som hver dag går på arbejde og virkelig gør en forskel. Jeg oplever, at der i selskabet er en lyst til at tage kampen op. Der er ikke noget, vi hellere vil, end i fællesskab at klare den store forandringsrejse, vi er taget af sted på, så vi kan genvinde kundernes og offentlighedens tillid, og vokse, så flere opdager vores produkter og tjenester, siger Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef.

Der var en stærk resultatforbedring og vækst i 1. kvartal 2019.

- Selv om det er en udfordrende tid med fortsat digitalisering på brevmarkedet, er det positivt at kunne konstatere en stærk resultatforbedring. Efter en række år med faldende omsætning oplever vi vækst igen. Det gør vi hovedsagelig på grund af stærk vækst inden for e-handelslogistik, men også et noget dæmpet fald i brevmængderne i forhold til tidligere kvartaler. Vi ser også en vis tilbagevenden af kunder fra konkurrenter på brevsiden i Sverige, og det er naturligvis positivt, siger Annemarie Gardshol, konstitueret koncernchef.

Det er PostNords hovedfokus at bidrage til en lettere hverdag i overensstemmelse med forbrugernes forventninger. Ambitionen er i stigende grad at kunne tilbyde den leveringsmåde, som i hver enkelt situation passer forbrugeren bedst. Der er i kvartalet introduceret flere e-handelsrelaterede løsninger for at forbedre og forenkle kundeoplevelsen.

- I marts indledte vi sammen med virksomheden SwipBox et testprojekt i Danmark med 200 pakkebokse kaldet "Nærbokse". Boksene, der som regel ligger i gåafstand fra bopælen, giver sammen med PostNords app en helt ny infrastruktur til enkel, miljøvenlig og praktisk levering. Hvis testen bliver en succes, er der planlagt en udrulning af pakkebokse i hele Danmark, og på lidt længere sigt også i de andre nordiske lande. En anden forenkling, vi har indført, er sporbarhed på produktet varebrev i Sverige. Nu får man en leveringsadvisering via sms eller appen, så snart varebrevet lægges i postkassen. Et tredje eksempel er levering samme dag, som vi i Sverige har lanceret i et testprojekt sammen med butikskæden Lager 157 i form af tjenesten SameDay. Vi planlægger at udvide tjenesten til flere virksomheder og gøre den permanent i 2019, siger Annemarie Gardshol.

Der satses også på at udvide kapaciteten for at opfylde forventningerne.

- For at kunne håndtere væksten inden for pakker satser PostNord i fremtiden på flere pakketerminaler, senest med to forskellige terminaler til pakker og tredjepartslogistik i Helsingborg, nye distributionskøretøjer samt øget tilgængelighed med over 700 nye posthuse primært i Danmark og Sverige. PostNord er også i dialog med e-handelskunder for at tilpasse virksomhedens tilbud, så terminaler og biler udnyttes mere effektivt i alle døgnets og ugens timer. Det giver større kapacitet, mindre miljøpåvirkning og flere leveringsalternativer, siger Annemarie Gardshol.

Den accelererende digitalisering i Sverige forudsætter et tilpasset servicetilbud og en mere omkostningseffektiv produktionsmodel. PostNords tilpasninger til en stadig faldende efterspørgsel efter breve fortsætter for at minimere den negative effekt på koncernens finansielle resultat.

- Selv om 1. kvartal samlet set var et forholdsvis stærkt kvartal, ser fremtiden stadig udfordrende ud for vores brevvirksomhed, og det bliver en udfordring alene med interne aktiviteter at kompensere for tilbagegangen. Omstillingen af så stor en virksomhed tager tid, hvis det skal gøres på en ansvarlig måde og ikke gå ud over kvaliteten. Derfor bliver vi nødt til at have en fleksibel, forudsigelig og økonomisk bæredygtig regulering i Danmark og Sverige, siger Annemarie Gardshol.

Den nuværende postregulering er ikke tilstrækkelig fleksibel og forudsigelig til at kunne håndtere den fremtidige udvikling. Det er nødvendigt at opdatere reguleringen, hvis vi på længere sigt skal kunne opretholde en postvirksomhed for alle i hele landet, både i Danmark og Sverige. Beslutningstagerne bør tage stilling til, hvilken postservice borgerne skal tilbydes, og hvordan den skal finansieres. Vi er i en god dialog med både den danske og den svenske stat om dette.

Det målrettede arbejde med at forbedre tilliden til PostNord fortsætter og har topprioritet.

- Vi oplever nogle forbedringer i tillidsmålingerne, men der er stadig langt til et acceptabelt niveau. Det niveau skal vi nå ved at fastholde en høj leveringskvalitet, være lydhøre over for kundernes behov og levere innovative kunde- og forbrugerorienterede tjenester. Via initiativet PostNord Lytter får vi direkte feedback på vores leveringer. Denne feedback bruger vi i vores daglige forbedringsarbejde, siger Annemarie Gardshol.

Udviklingen i leveringskvaliteten for logistikprodukterne ligger på et godt niveau, og kvaliteten for breve var i kvartalet fortsat god både i den danske og svenske virksomhed.

I Europas største varemærkeundersøgelse med fokus på bæredygtighed blev PostNord for nylig udpeget af forbrugerne som det mest bæredygtige logistikvaremærke i branchen. Det er en bekræftelse af, at koncernen er på rette vej med sit bæredygtighedsarbejde.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01 

Kontaktperson: Thomas Backteman. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 24. april 2019 kl. 12.30 (CET). 

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen ca. 30.000 medarbejdere og en omsætning på godt 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links