Strålfors bevares i PostNord-koncernen

Vurderingen af et eventuelt frasalg af Strålfors er nu afsluttet. Strålfors bevares i PostNord-koncernen. Der oprettes et nyt, fælles forretningsområde til koncernens fysiske og digitale kommunikationstilbud.

Resultatet af den gennemførte vurdering af et eventuelt salg af Strålfors er, at PostNord i højere grad skal integrere sine digitale og fysiske kommunikationsforretninger for at skabe øget kundeværdi og bedre konkurrenceevne. Koncernens tjenesteudvikling inden for fysisk og digital kommunikation samles i et nyt, fælles forretningsområde – Communication Services – baseret på forretningsområdet Mail & Communication og Strålfors' tjenesteudvikling. Strålfors' operative virksomhed drives fremover som en underkoncern, der får hovedansvaret for at markedsføre, producere og sælge multikanalløsninger og print.

Annemarie Gardshol er udpeget som administrerende direktør for Strålfors. Hun har siden forsommeren været konst. administrerende direktør.

Detaljerne om den nye organisation fastlægges i efteråret.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 14. oktober 2015, 12.30 CET

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Vi leverer. PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen 38.000 medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner