Powerbox bliver en del af UN’s Global Compact initiativ

Report this content

Powerbox, der er blandt Europas førende virksomheder inden for strømforsyninger og som gennem fire årtier har optimeret forsyninger til krævende applikationer, er også aktivt engageret i udviklingen af bæredygtige forsyningsløsninger. Derfor er Powerbox nu også medunderskriver af United Nations Global Compact, der er verdens mest omfattende corporate responsibility initiativ. Powerbox lover derfor, at supportere og markedsføre Compact’s 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse.

Powerbox’ ESG-engagement (environment, social & governance) begynder med virksomhedens værdier og bliver håndhævet igennem virksomhedens forretningsgange. Det vil sige metoder, der som minimum imødekommer de fundamentale ansvarsområder inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. Ved at indføre Global Compact principperne i Powerbox’ strategier, principper og procedurer og ved at etablere en integritetskultur opfylder Powerbox ikke bare sit grundansvar over for mennesker og Jorden, men planter også en spire for en langsigtet, bæredygtig succes.

“Fremtiden handler om energi. Elektricitet er grundlaget for en energieffektiv infrastruktur, hvorigennem vi kan opbygge løsninger til fremtidens generationer. Vi supporterer alt fra bæredygtig transport og automation til fremtidens healthcare. Ved at blive en del af UN’s Global Compact afspejles Powerbox’ dedikation mod en hurtigere overgang til en bæredygtig fremtid baseret på leverance af fremsynede strømforsyningsløsninger til flere udvalgte segmenter”, siger Martin Sjöstrand, Powerbox’ C.E.O.

Powerbox placerer miljø og bæredygtig udvikling i front af alt, virksomheden gør. Inden for produktudvikling, produktion, forsyningskæde, sourcing af komponenter og driften arbejde virksomheden konstant på at implementere teknologier og processer, som reducerer energiforbruget og andre miljømæssige forhold.

“Vores løfte er, at vi vil fungere som gode globale borgere og aktivt bidrage til at skabe en bedre fremtid på alle måder inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Inden for vores arbejdsmetoder har vi ændret vores firmapolitik og har implementeret en række aktiviteter fra de simple til de mere komplekse, så vi på den måde for alvor kan bidrage til et virkeligt bæredygtigt samfund,” , siger Patrick Le Fèvre, C.M.C.O og Powerbox’ Ambassadør for Bæredygtighed.

De 10 principper bag UN Global Compact

UN Global Compacts 10 principper er udledt fra: Den universelle Menneskerettighedserklæring, Det internationale Arbejdsmarkeds Erklæring om fundamentale Principper og Arbejdsrettigheder, Rio-Erklæringen om Miljø og Udvikling samt UN’s Konvention mod Korruption.

https://www.unglobalcompact.org/

For yderligere information:

Besøg venligst www.prbx.com
Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
0046 158 703 00
marcom@prbx.com

Powerbox A/S

Gitte Norup, Salgs Direktør
Hovedgaden 45
2970 Hørsholm
Tlf: 45 93 42 00
Mail: gitte.norup@prbx.dk
Web: www.prbx.com

Om Powerbox

Powerbox er grundlagt i 1974 og er i dag en af Europas største virksomheder inden for strømforsyning. Med sit hovedkvarter i Sverige og lokal repræsentation i 15 lande på fire kontinenter betjener Powerbox kunder over hele verden inden for fire hovedområder, industri, medico, transport/jernbane og forsvar. Gennem sine omfattende kompetencer, erfaring og et bredt program kombinerer Powerbox rollerne som rådgiver og leverandør, og det hjælper kunderne til en bedre konkurrenceevne gennem individuelt tilpassede og optimerede strømforsyninger til kundens eksakte behov. Powerbox er anerkendt for sin tekniske innovation, som bidrager til at reducere energiforbrug samt virksomheden evne til at håndtere hele produktlevetidscyklussen, så miljøpåvirkningerne bliver mindst mulige.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links