Powerbox bliver medlem af U.N. Global Compact CSR-initiativ

Powerbox, der gennem fire årtier har optimeret forsyningsløsninger til krævende applikationer og som er blandt Europas største producenter af strømforsyninger, er blevet ”medlem” af United Nations Global Compact, verdens største CSR-initiativ (corporate responsibility). I den rolle indfører Powerbox Compacts 10 fundamentale  principper og optimerer sine forretningsaktiviteter til både bæredygtighed og socialt ansvar.

Powerbox tager med åbne arme – både på individuelt og kollektivt plan – imod kerneværdierne i menneskerettigheder, arbejdsforhold og miljøstandarder, ligesom virksomheden arbejder aktivt for at fremme disse forhold. Lige fra det mest komplekse til det mest enkle niveau afspejler virksomhedens aktiviteter forbedringerne i socialt ansvar og miljøforbedringerne, ligesom virksomheden aktivt støtter de 10 grundprincipper i United Global Compact.

“Elektriske forsyninger er en del af en effektiv energiinfrastruktur, og vi arbejder på løsninger, som også vil hjælpe de kommende generationer. Powerbox supporterer alt lige fra bæredygtig transport og automation til morgendagens healthcare. Vores mål er, at vi vil fungere som gode globale borgere og aktivt bidrage til en bedre fælles fremtid på alle områder. Vi er derfor dybt dedikerede til United Global Compact 10 principper, siger Martin Sjöstrand, CEO Powerbox:

Menneskerettigheder – Powerbox’ forretningsaktiviteter supporterer og respekterer de internationale menneskerettigheder. Virksomheden vil ikke bidrage til eller bifalde overtrædelse af disse rettigheder.

Arbejde – Powerbox støtter retten til fagforeninger og anerkendte retten til fælle forhandlinger. Virksomheden afstår fra enhver form for tvungent-/tvangsarbejde, børnearbejde og diskriminering ved såvel ansættelse som beskæftigelse.

Miljø – Powerbox forretning supporterer en målbar, ansvarlig tilgang til miljøudfordringer. Virksomheden støtter initiativer til større miljøansvar og opmuntrer til udvikling og anvendelse af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption – I alle aktiviteter arbejder Powerbox mod korruption i alle former – herunder også bestikkelse og afpresning.

“Powerbox ESG-dedikation (environment, social and governance) begynder ved virksomhedens grundværdier og fortsætter gennem principfaste forretningsmodeller. Det betyder, at virksomheden som minimum imødekommer de fundamentale menneskerettigheder, arbejdsbeskyttelse, miljøet og antikorruption. Ved at indføre Global Compact principperne i Powerbox’ strategi, politik og procedurer – og gennem en kultur baseeret på integritet- overholder Powerbox ikke alene ansvaret over for mennesker og vores planet, men bygger også på en fremtid for langsigtet, genkendelige og bæredygtige successer”, forklarer Patrick Le Fèvre, C.M.C.O og Powerbox’ Sustainability Ambassador.

De ti principper bag UN Global Compact
UN Global Compacts 10 principper er udledt fra: Den Universelle Erklæring af Menneskerettigheder, Den Internationale Deklaration af Fundamentale Principper  og Rettigheder for Arbejde, Rio Deklarationen for Miljø og Udvikling samt United Nations Konvention Mod Korruption.
https://www.unglobalcompact.org/

For yderligere information:
Besøg venligst www.prbx.com

Patrick Le Fèvre, Marketing- og kommunikationsdirektør
0046 158 703 00
marcom@prbx.com

Powerbox A/S
Gitte Norup, Salgs Direktør
Hovedgaden 45
2970 Hørsholm
Tlf.: 45 93 42 00
e-mail: gitte.norup@prbx.com
www.prbx.com

Powerbox
Powerbox er grundlagt i 1974 og er i dag en af Europas største virksomheder inden for strømforsyning. Med sit hovedkvarter i Sverige og lokal repræsentation i 15 lande på fire kontinenter betjener Powerbox kunder over hele verden inden for fire hovedområder, industri, medico, transport/jernbane og forsvar. Gennem sine omfattende kompetencer, erfaring og et bredt program kombinerer Powerbox rollerne som rådgiver og leverandør, og det hjælper kunderne til en bedre konkurrenceevne gennem individuelt tilpassede og optimerede strømforsyninger til kundens eksakte behov. Powerbox er anerkendt for sin tekniske innovation, som bidrager til at reducere energiforbrug samt virksomheden evne til at håndtere hele produktlevetidscyklussen, så miljøpåvirkningerne bliver mindst mulige.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Citater

Powerbox ESG-dedikation (environment, social and governance) begynder ved virksomhedens grundværdier og fortsætter gennem principfaste forretningsmodeller. Det betyder, at virksomheden som minimum imødekommer de fundamentale menneskerettigheder, arbejdsbeskyttelse, miljøet og antikorruption. Ved at indføre Global Compact principperne i Powerbox’ strategi, politik og procedurer – og gennem en kultur baseeret på integritet- overholder Powerbox ikke alene ansvaret over for mennesker og vores planet, men bygger også på en fremtid for langsigtet, genkendelige og bæredygtige successer.
Patrick Le Fèvre, C.M.C.O og Powerbox’ Sustainability Ambassador
Elektriske forsyninger er en del af en effektiv energiinfrastruktur, og vi arbejder på løsninger, som også vil hjælpe de kommende generationer. Powerbox supporterer alt lige fra bæredygtig transport og automation til morgendagens healthcare. Vores mål er, at vi vil fungere som gode globale borgere og aktivt bidrage til en bedre fælles fremtid på alle områder. Vi er derfor dybt dedikerede til United Global Compact 10 principper.
Martin Sjöstrand, CEO Powerbox