Lokal isolatør i Frederiksund giver ekspertråd i hulmursisolering

Det er ikke lige meget, hvilke materialer man vælger at bruge til at isolere sit hus. Ny forskning viser, at flammehæmmere i bl.a. isolering gør mere skade end gavn. Sådan lyder det fra Chris Kristensen, snedker- og tømrermester i Frederikssund og autoriseret isolatør hos ISOVER.

I Danmark findes der mange forskellige produkter til isolering af boliger og de seneste år er der kommet mange nye alternativer på markedet. Mange af de nye isoleringsprodukter er fremstillet af fx papir eller træfiber.

Men ikke alle disse nye produkter er lige gode for familiens sikkerhed og sundhed. Det er nemlig nødvendigt at tilsætte isolering fremstillet af papir eller træfiber med bl.a. brandhæmmende kemikalier, før isoleringen kan bruges som byggemateriale.

Der findes imidlertid mineralsk isoleringsmateriale, som ikke indeholder disse skadelige kemikalier. Granulat i glasuld er fremstillet af 95 % glas, heraf stammer 75 % fra genbrugsglas.

Glasuldsgranulat har en lang række fordele. Glas er et naturligt og rent materiale, der ikke kan brænde. Det udskiller heller ikke giftige stoffer til hjemmet og det rådner ikke, hvis det bliver fugtigt”, udtaler Chris Kristensen fra Chris Kristensen A/S.

Hulmursisolering er en enkel proces
Der er mange penge at spare på varmeregningen ved at isolere hulmuren. Beregninger viser, at man ved at isolere 80 m2 hulmur med 75 mm isolering kan spare op til 9.500 kr. om året afhængig af, hvilken form for opvarmning, man bruger.

Hulmursisolering foregår ved, at der udtages sten i ydermuren. Derefter blæses hulmursisolering ind i muren under højtryk, der gør at granulatet fordeles jævnt og samtidig komprimeres. Til slut mures stenene på plads igen.

En autoriseret isolatør fra ISOVER er ekspert i efterisolering og rådgiver dig om metoder, der giver den bedste løsning. Det sikrer dig også mod, at der ikke opstår fejl, som på lang sigt kan resultere i fugtskader, svamp og råd. Når hulmursisoleringen er udført, udstedes der en attest på det udførte arbejde.

Faktaboks

CE-mærkede byggematerialer

 • En række produkter skal ifølge loven CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og anvendes i EU-landene. Det drejer sig bl.a. om alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse
 • Et af formålene med at CE-mærke byggevarer er, at det skal være nemmere og mere overskueligt at vurdere en byggevares egenskaber, og om produktet lever op til bygningsreglementerne

Glasuldsisolering

 • Er CE-mærket
 • Er u-brændbart i henhold til brandklasse A2-s1,d0. Det vil sige, at den ikke kan antændes, og at den ikke indeholder brændbare stoffer, der bidrager til branden eller giver stor røgudvikling
 • Er vandafvisende og optager ikke fugt. Derfor nedbrydes glasuldsisolering heller ikke af råd og svamp
 • Er bioopløseligt og ikke tilsat sundhedsskadelige stoffer
 • Har ingen sætning i hulmuren og kun begrænset sætning på loft (op til 5%)
   

Papiruldsisolering

 • Er endnu ikke CE-mærket
 • Sætter sig med op til 25 %. Derfor er der krav om, at der ved brug af papiruldsisolering på loft skal udlægges 25 % mere for at kompensere for sætningen
 • Tilsættes borsalte, som gør isoleringen mere brandsikker og øger modstandsevnen over for råd og svampe. Borsalte står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, fordi de er mistænkt for at være sundhedsskadelige
 • Er mere fugtfølsomme end glasuld og bør derfor ikke anvendes i hulmure, der kan blive op-fugtet af slagregn

Yderligere information
Chris Kristensen
Tlf. 47 31 54 18
E-mail: ck@ck-as.dk 

Tags: