Nu ruller de grønne biler

Regeringen indgik i går verdens mest ambitiøse energiforlig. Med energiaftalen afsættes 70 mio. kr. til at kickstarte en grøn revolution af persontransporten. Et landsdækkende net af grønne tankstationer vil skyde op, så man trygt kan skifte benzin og diesel ud med el og brint.

”Nu kommer der gang i den grønne omstilling af bilerne. I dag er det svært at få opladet en elbil hurtigt, eller at få fyldt brint på en brintbil. Ingen vil stille standere op, for der er ingen biler – og folk vil ikke købe bilerne, før der er standere. Nu hugger vi knuden over ved at skabe en sammenhængende grøn infrastruktur, hvor alle grønne køretøjer kan tanke op i hele landet, uanset om de kører på el, brint eller gas,” siger Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstres klima- og energiordfører.

Bilerne er en af de helt store klimasyndere, og der bliver flere og flere af dem. I dag står bilerne for en tredjedel af energiforbruget – og alt tyder på, at forbruget vil stige yderligere. I dag er alle biler med yderst få undtagelser drevet frem af olie. Men i 2050 skal alle bilerne køre på grøn kraft, hvad enten det er brint, gas eller el. Energiforliget har et bredt fokus på alle teknologier.

”Vi skal udnytte det bedste fra alle teknologier, så vi kan dække hele vejtransportens energiforbrug med vedvarende energi. El er velegnet til små biler, brint til større biler, mens biogas er velegnet til busser. Vores fokus er rettet mod en grøn omstilling af vejtransportsektoren, og vi tager med energiaftalen et væsentligt skridt den rigtige retning,” siger Rasmus Helveg Petersen.

Yderligere kommentarer; Rasmus Helveg Petersen, 6162 5162

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk