R: Ansvarlig, afbalanceret og fremadrettet finanslov

Regeringen blev søndag eftermiddag enig med Enhedslisten om finansloven for 2012. ”En ansvarlig økonomisk finanslov, der er social afbalanceret og samtidig sikrer midler til investering i fremtiden”, siger Radikale Venstres gruppeformand og finansordfører, Marianne Jelved.

”Vi i dag er i stand til at tage de første og markante skridt mod et kulturskifte, hvor vi går målrettet efter at kunne investere i fremtiden og i at give udsatte og minoriteter en hånd. Det sker inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik, hvor pejlemærket er holdbare offentlige finanser og balance på den strukturelle saldo i 2020,” siger Marianne Jelved, Radikale Venstres gruppeformand.

”Vi ønsker et samfund, hvor vi kan skabe nye, innovative løsninger gennem samarbejder, og hvor vi gennem uddannelse og forskning kan være hurtige og dygtige til at bruge og udnytte ny viden. Derfor har regeringen fundet ekstra penge til forskning og uddannelse. Det er en vigtig prioritet for os,” siger Marianne Jelved.

”Finansloven er samtidig socialt afbalanceret, hvor minoriteter bliver tilgodeset: Fattigdomsydelserne er fjernet, der er ikke mere brugerbetaling på fertilitetsbehandling, psykiatriindsatsen opprioriteres, indsatsen for praktikpladser øges samt en lang række andre tiltag. Vi ønsker et samfund, hvor alle skal have mulighed for at være med i fællesskabet. Vi har taget første skridt i dag,” siger Marianne Jelved.

På grund af lovbehandlingen skal partierne først stemme om finansloven efter nytår.

Yderligere kommentarer, Marianne Jelved; 3337 4703

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk