R: Bertel mumler i psykiatrisag

Radikale Venstres psykiatriordfører, Anne Marie Geisler Andersen, havde torsdag indkaldt sundhedsminister, Bertel Haarder, i samråd om omlægning af tilskud til antidepressiv medicin. Desværre resulterede samrådet i flere spørgsmål end svar fra sundhedsministeren.

”Ifølge eksperter er der stor risiko for, at omlægningen vil øge udgifterne til eksempelvis psykiatri og førtidspension. Efter torsdagens samråd er det mit indtryk, at ministeren kun tror, der bliver tale om øgede udgifter til konsultationer hos læger og psykiatere. Hvis det er tilfældet, er det en anelse blåøjet. Vi fik dog ministeren til at love en oversigt over, hvad man forventer af merudgifter andre steder som følge af omlægningen,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

Et andet vigtigt aspekt er inddragelsen i processen, der ifølge patientorganisationer har været meget mangelfuld.

”Jeg er godt tilfreds med, at ministeren vil sikre større åbenhed, samt at alle relevante parter fremover inddrages i revurderingsprocessen. Konkret lovede Bertel Haarder til samrådet, at patientforeningerne vil blive orienteret forud, samt at de vil blive formelle høringsparter. Desværre lovede han ikke at sikre, at de relevante fagpersoner bliver inddraget i processen. Det er uklogt af ministeren,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

Ikke mindst hvad angår hensynet til patienterne, er det vigtigt, at man inddrager den nødvendige faglige ekspertise. 

”For Radikale venstre er det vigtigt, at man inddrager de relevante fagpersoner i processen, så der i tilstrækkelig grad bliver taget højde for, at det enkelte præparat kan have vidt forskellig effekt og bivirkning fra patient til patient. Ligeledes finder vi det meget uhensigtsmæssigt, hvis mennesker, der allerede er i behandling med god effekt, skal til at starte helt forfra på et nyt præparat. Det kan få store konsekvenser for den enkelte at skulle forsøge sig med ny medicin, hvis man er midt i en depression,” siger Anne Marie Geisler Andersen.  

Samrådet vil blive fulgt op af en række skriftlige spørgsmål til sundhedsministeren fra Anne Marie Geisler Andersen.

Yderligere kommentarer: Anne Marie Geisler Andersen, 3337 4720

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk